Tài chính

Tiếp tục tái cơ cấu nợ cho 12 dự án thua lỗ theo nguyên tắc cùng chia sẻ rủi ro

(VNF) - Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/09/2017 tình hình vay vốn của 12 dự án, doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng (TCTD), việc xử lý nợ thời gian qua; chỉ đạo các TCTD tiếp tục tái cơ cấu nợ đối với các dự án, doanh nghiệp theo quy định và theo nguyên tắc cùng chia sẻ rủi ro trong đầu tư, kinh doanh.

Tiếp tục tái cơ cấu nợ cho 12 dự án thua lỗ theo nguyên tắc cùng chia sẻ rủi ro

Các TCTD được chỉ đạo tiếp tục tái cơ cấu nợ đối với 12 dự án thua lỗ theo nguyên tắc cùng chia sẻ rủi ro trong đầu tư, kinh doanh

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Mặc dù tình hình các dự án, doanh nghiệp có chuyển biến tích cực hơn, nhưng theo Phó Thủ tướng, việc xử lý vướng mắc các hợp đồng EPC còn chậm, phức tạp và chưa hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra; một số cơ chế, chính sách còn phải chờ thực hiện quy trình, thủ tục ban hành Luật; chưa có giải pháp xử lý nợ vay của các dự án, doanh nghiệp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Thêm vào đó, việc thể chế hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị còn chậm; chuyển biến ở một số dự án, doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác truyền thông còn có lúc thiếu thận trọng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ liên quan dự thảo Báo cáo Thường trực Ban Bí Thư, Quốc hội về tình hình xử lý các tồn tại, yếu kém đối với 12 dự án, doanh nghiệp thuộc ngành công thương thời gian vừa qua, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2017.

Bộ Công Thương chỉ đạo, đôn đốc các dự án, doanh nghiệp hoàn thành cơ bản việc xử lý tồn tại, vướng mắc về hợp đồng EPC trong năm 2017. Trường hợp phức tạp, còn nhiều vướng mắc thì xem xét, cho gia hạn đến hết quý I/2018, doanh nghiệp, dự án phải rà soát, báo cáo và có cam kết, lộ trình xử lý cụ thể.

Đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo ở các đơn vị cơ sở và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, tiến độ xử lý của các dự án, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/09/2017 tình hình vay vốn của 12 dự án, doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng, việc xử lý nợ thời gian qua; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tái cơ cấu nợ đối với các dự án, doanh nghiệp theo quy định và theo nguyên tắc cùng chia sẻ rủi ro trong đầu tư, kinh doanh.

Bộ Tài chính đề xuất việc xử lý, cơ cấu lại các khoản nợ vay của các dự án, doanh nghiệp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2017.

Về kinh phí khởi động lại Nhà máy sản xuất Xơ sợi Đình Vũ, Nhà máy sản xuất cồn sinh học Ethanol Dung Quất do các cổ đông của các doanh nghiệp này xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Đối với tàu 104.000 DWT của Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương chỉ đạo thuê tư vấn xác định giá trị để làm cơ sở kiểm toán, quyết toán bàn giao tàu. Kiểm toán Nhà nước thực hiện thẩm định kết quả xác định giá trị của tổ chức tư vấn.

Đối với Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam, Bộ Công Thương chỉ đạo tiếp tục bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, doanh nghiệp, dự án tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo giao, báo cáo Bộ Công Thương tiến độ, kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo.

Tin mới lên