Ngân hàng

Tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ tăng 7,49% trong 9 tháng đầu năm

(VNF) – Tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 1.292.182 tỷ đồng, chỉ tăng 7,49% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn khá nhiều mức tăng tổng tín dụng (11,02%).

Tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ tăng 7,49% trong 9 tháng đầu năm

Tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng chậm hơn nhiều so với mặt bằng chung

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến ngày 20/9/2017, tổng phương tiện thanh toán (M2) tăng 9,59% so với cuối năm 2016 (tăng 15,36% so cùng kỳ 2016).

Về diễn biến lãi suất, mặt bằng lãi suất được giữ ổn định và giảm mặc dù có sức ép tăng trong 6 tháng đầu năm 2017; từ ngày 10/7/2017, NHNN đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đối với các lĩnh vực ưu tiên, điều chỉnh giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành của NHNN.

Hiện mặt bằng lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-6,5%/năm đối với kỳ hạn ngắn hạn, trung và dài hạn 8-10,5%/năm; đối với SXKD thông thường, khoảng 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung dài hạn.

Về tín dụng, tín dụng đối với nền kinh tế liên tục tăng ngay từ những tháng đầu năm 2017 và tăng đều qua các tháng. Đến ngày 20/9/2017, tín dụng tăng 11,02% so với cuối năm 2016 - là mức nhỉnh hơn một chút so với các năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 10,46% và cùng kỳ năm 2015 tăng 10,78%).

Cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên đều tăng so với cuối năm 2016. Cụ thể, tín dụng nông nghiệp và phát triển nông thôn đến tháng 8/2017 đạt 1.222.267 tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2016, chiếm tỷ trọng khoảng 20,2% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế; Tín dụng đối với 4 lĩnh vực ưu tiên còn lại (đến cuối tháng 8/2017): Tín dụng cho lĩnh vực xuất khẩu đạt 207.001 tỷ đồng, tăng 8,14%; Tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 35.012 tỷ đồng, tăng 25,12%; Tín dụng công nghiệp ưu tiên phát triển đạt 153.837 tỷ đồng, tăng 18,9%.

Đáng chú ý, tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 1.292.182 tỷ đồng, tăng 7,49%, thấp hơn khá nhiều mức tăng tổng tín dụng.

Trong những tháng cuối năm 2017, NHNN cho biết sẽ xem xét điều chỉnh lộ trình áp dụng tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để sử dụng cho vay trung, dài hạn phù hợp, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và giảm áp lực thanh khoản, hỗ trợ các TCTD ổn định mặt bằng lãi suất huy động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Cùng với đó, NHNN định hướng giảm lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tin mới lên