Học thuật

Tín dụng là gì? Ví dụ về tín dụng

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tín dụng (credit) là gì? Ví dụ về tín dụng.

Tín dụng là gì? Ví dụ về tín dụng

Tín dụng (credit) là khái niệm được sử dụng rộng rãi trong quá trình cho vay, nhất là các khoản vay ngắn hạn.

Tín dụng là gì?

Tín dụng (credit) là khái niệm được sử dụng rộng rãi trong quá trình cho vay, nhất là các khoản vay ngắn hạn. Cấp tín dụng có nghĩa là tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các khoản chi tiêu của người khác để đổi lấy một số tiền sẽ được hoàn trả trong tương lai. Việc cho vay hay “tài trợ” được coi là gián tiếp khi nhà sản xuất hoặc nhà buôn cung cấp hàng hóa “dưới hình thức tín dụng” tức mua chịu, không phải trả tiền ngay). Việc một người “có một khoản tín dụng” đồng nghĩa việc anh ta có một phương tiện để mua hàng hóa mà không phải trả tiền ngay, hoặc có thể rút tiền từ một tổ chức cho vay nào đó.

Trong môn kinh tế tiền tệ, khái niệm “tín dụng” thường được dùng để chỉ các loại hình cho vay có hiệu ứng tiền tệ, tức làm tăng cung ứng tiền tệ (khi sự gia tăng mức cho vay của ngân hàng dẫn tới sự gia tăng của tiền gửi ngân hàng), hoặc làm tăng các phương tiện thay thế tiền, chẳng hạn tín dụng thương mại. Mối quan hệ giữa tiền và tín dụng này là mối liên hệ trực tiếp ở cấp kinh tế vĩ mô, khi người ta phân tích sự thay đổi của cung ứng tiền tệ trên phương diện mở rộng tín dụng trong nước.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ví dụ về tín dụng

Có nhiều hình thức tín dụng khác nhau. Khi ngân hàng cung cấp cho khách hàng các khoản vay mua xe, thế chấp, khoản vay chữ ký và hạn mức tín dụng, tất cả đều là hình thức tín dụng. Về cơ bản, ngân hàng đã giao một khoản tiền cho người vay và người vay phải trả lại tiền vào một ngày trong tương lai. Ví dụ, khi ai đó mua hàng tại trung tâm mua sắm tại địa phương bằng thẻ VISA của anh ấy, khoản thanh toán của anh ấy được coi là một hình thức tín dụng vì anh ấy đang mua hàng với sự thật rằng anh ấy cần phải trả tiền cho họ sau.

Tuy nhiên, các khoản vay không phải là hình thức tín dụng duy nhất. Khi nhà cung cấp cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho một cá nhân nhưng không yêu cầu thanh toán ngay cho đến tận mãi một khoảng thời gian sau, đó là cũng là một hình thức tín dụng. Ví dụ: nếu nhà hàng nhận được một lượng thực phẩm từ một nhà cung cấp nhưng nhà cung cấp không yêu cầu thanh toán cho đến một tháng sau đó, nhà cung cấp chính là đang đem lại cho nhà hàng một hình thức tín dụng.

Tin mới lên