Tài chính tiêu dùng

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 11 tháng tăng hơn 40%, ước đạt 118,1 nghìn tỷ đồng

(VNF) - Bộ Tài chính cho biết tính đến hết tháng 11/2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 118,1 nghìn tỷ đồng, tăng 40,2% so cùng kỳ năm 2017.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 11 tháng tăng hơn 40%, ước đạt 118,1 nghìn tỷ đồng

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 11 tháng tăng hơn 40%, ước đạt 118,1 nghìn tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Hiện thị trường bảo hiểm có 64 doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó có 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Bên cạnh đó còn có 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Trả lời báo giới mới đây, ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết tổng số sản phẩm bảo hiểm trên thị trường hiện nay lên tới 850 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ và 450 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Ngoài việc phát triển về số lượng, sản phẩm bảo hiểm được phát triển theo hướng ngày càng đa dạng và linh hoạt, thực hiện cho tất cả 7 nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, 11 nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe.

Bên cạnh đó, các sản phẩm bảo hiểm còn được mở rộng ra nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn như bảo hiểm nông nghiệp, tổng số hộ nông dân/tổ chức sản xuất tham gia thí điểm lên đến 304.017 hộ với tổng giá trị được bảo hiểm là 7.747,9 tỷ đồng. Tổng số phí bảo hiểm trong lĩnh vực này là 394 tỷ đồng; tổng số tiền bồi thường bảo hiểm đạt 712,9 tỷ đồng.

Ông Phùng Ngọc Khánh cũng cho hay năm 2018, tổng tài sản các công ty bảo hiểm ước đạt 390.717 tỷ đồng, tăng bình quân 18%/năm (giai đoạn 2011-2015 là 16%, 2016-2018 là 23%); Tổng số tiền đầu tư ước đạt 324.644 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 19%/năm (giai đoạn 2011-2015 là 16%, 2016-2018 là 24%); Tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 247.500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 21%/năm (giai đoạn 2011-2015 là 15%, 2016-2018 là 27%); tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 82.584 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 13%/năm (giai đoạn 2011-2015 là 9%, 2016-2018 là 20%);

Tổng doanh thu bảo hiểm năm 2018 ước đạt 151.001 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 23%/năm, (giai đoạn 2011-2015 là 23%, 2016-2018 là 21%). Hàng tháng, các doanh nghiệp bảo hiểm chi bồi thường trung bình khoảng 2.500 tỷ đồng.

Tin mới lên