Tiêu điểm

TP. HCM: Các cơ quan giải ngân dưới 50% đầu tư công phải giải trình

UBND TP. HCM vừa yêu cầu các quận - huyện, sở - ban - ngành giải trình vì giải ngân kế hoạch đầu tư công đến ngày 30.6 dưới 50%.

TP. HCM: Các cơ quan giải ngân dưới 50% đầu tư công phải giải trình

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. HCM được giao hơn 13.800 tỷ đồng nhưng 6 tháng đầu năm chỉ giải ngân được hơn 660 tỷ đồng (4,8%). Ảnh: Minh Quân

Theo đó, UBND TP. HCM giao các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư giải trình nguyên nhân (khách quan, chủ quan) những dự án giải ngân đến ngày 30/6 dưới 50%, đề xuất giải pháp khắc phục, cam kết tiến độ giải ngân.

Đồng thời, thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đánh giá tình hình giải ngân và đề xuất xử lý phù hợp đối với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư có dự án giải ngân dưới 50%, trình UBND thành phố trước ngày 20/7.

Theo danh sách của UBND TP. HCM, có 39 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 50% trong 6 tháng đầu năm 2020. 

Ở khối quận – huyện thì huyện Nhà Bè có tỷ lệ giải ngân thấp nhất khi chỉ đạt 22,8%. Ở khối sở-ban-ngành có đến 10 đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là 0%.

Tính đến ngày 30/6, TP. HCM đã giải ngân là 14.297,876 tỷ đồng, đạt 34,29% kế hoạch vốn đã giao là 41.691,846 tỷ đồng.

TP. HCM phấn đấu đến ngày 31/7 giải ngân đạt từ 60% - 70% và đến ngày 15/10, giải ngân đạt từ 80%.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, TP. HCM sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020. Đồng thời, cá nhân người đứng đầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân. 

Bên cạnh đó, thành phố lập danh mục dự án trọng điểm, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp cụ thể. Thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 4 ngày làm việc.

Cùng với đó, tổ chức cho các chuyên gia nước ngoài trở lại làm việc tại các dự án đầu tư công gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Rà soát các quy định liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán... theo hướng đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn thời gian, thủ tục.

Tin mới lên