Tài chính

TP. HCM: Hải quan dự kiến thu ngân sách cả năm đạt 106.000 tỷ đồng, vượt nhiệm vụ 2.500 tỷ đồng

(VNF) - Tính đến ngày 15/12/2020, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Cục Hải quan TP. HCM được 100.090 tỷ đồng, đạt 87,0% dự toán pháp lệnh, giảm 12,4% (giảm tuyệt đối 14.210 tỷ đồng).

TP. HCM: Hải quan dự kiến thu ngân sách cả năm đạt 106.000 tỷ đồng, vượt nhiệm vụ 2.500 tỷ đồng

TP. HCM: Hải quan dự kiến thu ngân sách cả năm đạt 106.000 tỷ đồng, vượt nhiệm vụ 2.500 tỷ đồng.

Cục Hải quan TP. HCM cho biết luỹ kế đến ngày 15/12/2020, Cục Hải quan TP. HCM đã thu NSNN đạt kết quả trên 100.090 tỷ đồng, đạt 87,0% dự toán pháp lệnh, giảm 12,4% (giảm tuyệt đối 14.210 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng theo đại diện Cục Hải quan TP. HCM, cơ quan này đang nỗ lực thu NSNN trong 2 tuần cuối năm để đạt kết quả cao nhất. Đơn vị ước thực hiện đến 31/12/2020 sẽ đạt kết quả thu NSNN trên 106.000 tỷ đồng, đạt 92,2% dự toán pháp lệnh, giảm 12,4% (giảm tuyệt đối 14.200 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019.

Nếu đạt được kết quả trên, Cục Hải quan TP. HCM thực hiện thu NSNN vượt 2.500 tỷ đồng (tương đương 2,2% dự toán pháp lệnh) so với chỉ tiêu do HĐND, UBND TP. HCM giao hoàn thành.

Được biết, năm 2020, HĐND, UBND TP. HCM  đã giao Cục Hải quan TP. HCM phấn đấu thu ngân sách đạt 103.500 tỷ đồng.

Liên quan đến ngành hải quan, tính đến hết ngày 16/12 toàn ngành đã thu ngân sách đạt 299.292 tỷ đồng, đạt 88,5% dự toán, 84,3% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, theo đại diện Cục Thuế, trong tháng cuối năm này, số thuế còn phải hoàn cho các doanh nghiệp khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong đó, hoàn cho các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP khoảng 790 tỷ đồng, hoàn do nộp bổ sung C/O xăng dầu khoảng 210 tỷ đồng.

Tin mới lên