Tài chính

TP. HCM: Ngành thuế 'soi' hơn 7.700 doanh nghiệp trong 5 tháng, truy thu và phạt 1.200 tỷ đồng

(VNF) - Theo báo cáo đánh giá công tác thu thuế 5 tháng đầu năm của Cục Thuế TP. HCM, tính từ đầu năm, Cục Thuế TP. HCM đã thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 7.774 doanh nghiệp. Cơ quan này cũng đã ban hành nhiều quyết định như phạt và truy thu thuế với số tiền 1.201 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 162,3 tỷ đồng; giảm lỗ 5.601 tỷ đồng.

TP. HCM: Ngành thuế 'soi' hơn 7.700 doanh nghiệp trong 5 tháng, truy thu và phạt 1.200 tỷ đồng

Trụ sở Cục Thuế TP. HCM.

Trong đó, Cục Thuế TP. HCM đã tiến hành kiểm tra 33.440 hồ sơ khai thuế, giảm 44% so với cùng kỳ năm 2018 với số thuế kê khai bổ sung là 14,9 tỷ đồng; kiểm tra tại doanh nghiệp 7.578 lượt với số thuế truy thu và phạt 868 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 120,3 tỷ đồng, giảm lỗ 3.694 tỷ đồng. Đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước 608 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP. HCM cũng đã tiến hành thanh tra 196 hồ sơ với số thuế truy thu và phạt 333 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 42 tỷ đồng, giảm lỗ 1.907 tỷ đồng. Hiện tại, đơn vị đã thu nộp ngân sách nhà nước 90 tỷ đồng.

Liên quan đến ngành thuế, báo cáo mới đây của Tổng cục Thuế cho biết trong 5 tháng đầu năm 2019, toàn ngành thuế đã thực hiện được 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Riêng thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế được 138.364 hồ sơ.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 13.536 tỷ đồng, bằng 113,13% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 4.045 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 670 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 8.820 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 2.122 tỷ đồng, đạt 52,47% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra, tăng 6,37% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Tổng cục Thuế, trong tổng số 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, toàn ngành cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 80 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Qua đó đã truy thu, truy hoàn và phạt 491,92 tỷ đồng; giảm lỗ 947,24 tỷ đồng; giảm khấu trừ 4,87 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 2.131 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng là 1.875 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn 8.061 tỷ đồng. Tổng số tiền truy hoàn và phạt 55,5 tỷ đồng (trong đó truy hoàn 40,1 tỷ đồng, phạt 15,5 tỷ đồng).

Tin mới lên