Tài chính

TP. HCM: Nợ thuế tăng thêm 25% sau 11 tháng, chủ yếu liên quan đến bất động sản

(VNF) - Tổng nợ thuế nội địa trên địa bàn TP. HCM vẫn tăng thêm 25,03% sau 11 tháng năm 2020, lên 12.285 tỷ đồng.

TP. HCM: Nợ thuế tăng thêm 25% sau 11 tháng, chủ yếu liên quan đến bất động sản

TP. HCM: Nợ thuế tăng thêm 25% sau 11 tháng, chủ yếu liên quan đến bất động sản.

Cục Thuế TP. HCM cho biết tính đến ngày 25/11, toàn địa bàn có 57.933 lượt người nộp thuế (NNT) được khoanh nợ, chiếm 22,6% số lượng người NNT thuộc diện khoanh nợ, với số thuế đã khoanh nợ 3.155 tỷ đồng, chiếm 48,05%.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 30/11, tổng số nợ thuế có khả năng thu trên địa bàn là 12.285 tỷ đồng, tức tăng thêm 25,03% so với thời điểm cuối năm trước. Cục thuế thành phố cũng đã ban hành hơn 12,2 triệu lượt thông báo nợ thuế; 73.974 quyết định cưỡng chế với số tiền thuế nợ tương ứng 49.475 tỷ đồng; đã thu được 5.303 tỷ đồng nợ thuế của năm 2019 chuyển sang.

Theo đại diện Cục Thuế TP. HCM, nợ thuế lớn của TP. HCM chủ yếu liên quan đến các khoản thu từ đất và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoạt động bất động sản (BĐD). Cụ thể, tiền thuê mặt đất, mặt nước tăng thêm 205 tỷ đồng so với năm trước, lên 2.961 tỷ đồng; tiền sử dụng đất (SDĐ) giảm 41 tỷ đồng, còn 1.022 tỷ đồng; nợ tiền thuế TNDN của các BĐS 327 tỷ đồng, tăng 20,22% so với năm trước, tương ứng tăng 55 tỷ đồng.

Theo đó, trong tháng cuối năm 2020, Cục Thuế TP. HCM sẽ tiếp tục rà soát chỉ tiêu thu nợ hàng tháng cho từng đơn vị, từng công chức để thực hiện các biện pháp xử lý nợ thuế có hiệu quả.

Bên cạnh đó, ngành thuế thành lập tổ chỉ đạo thu hồi nợ, khoanh nợ để kịp thời chỉ đạo công tác thu hồi nợ, khoanh xóa nợ tại các đơn vị, với mục tiêu trong tháng cuối năm phấn đấu đạt mức cao nhất về thực hiện khoanh nợ, tối thiểu hoàn thành 80% tổng số tiền thuế được khoanh theo Nghị quyết 94/2019/QH14, tương ứng là 3.200 tỷ đồng.

“Cục thuế cũng sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh, các khoản nợ chờ xử lý còn tồn đọng, không để phát sinh nợ mới; đôn đốc thu số nợ thuế trong tháng 12/2020 tối thiểu đạt 2.500 tỷ đồng. Đặc biệt, là thực hiện giám sát cưỡng chế đối những doanh nghiệp có số nợ thuế lớn, những doanh nghiệp trọng điểm về nợ thuế…”, đại diện Cục Thuế TP. HCM nói.

Liên quan đến ngành thuế, báo cáo mới nhất được Tổng cục Thuế công bố cho biết tính đến hết tháng 11, toàn ngành thuế đã thu hồi được 25.520 tỷ đồng tiền nợ thuế, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, từ nay đến hết năm 2020 ngành còn phải thực hiện thu trên 100 nghìn tỷ đồng.

Tổng cục Thuế mới đây cũng đã có công văn chỉ đạo các cục thuế đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ; đồng thời có giải pháp giảm nợ đọng thuế đến cuối năm 2020 xuống dưới 5% so với thực thu vào ngân sách nhà nước.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế áp dụng ngay các biện pháp đôn đốc thu nợ đối với người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp.

Trường hợp người nộp thuế nợ thuế, chây ỳ kéo dài, các cục thuế thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi tiền nợ thuế nợ vào ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu nợ thuế đã giao tại công văn số 3095/TCT-QLN ngày 4/8/2020.

Để có cơ sở đôn đốc, cưỡng chế đối với các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế thực hiện rà soát và nhập đầy đủ vào ứng dụng quản lý thuế (TMS) để theo dõi tập trung.

Trường hợp có vướng mắc về khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các cục thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh, thành phố giải quyết dứt điểm số nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tổng cục Thuế lưu ý các khoản tiền thuế nợ đã thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì các cục thuế không tính vào tổng số tiền thuế nợ đến cuối năm 2020.

Tin mới lên