Tài chính

TP. HCM: Tăng thu thêm hơn 1.064 tỷ đồng từ thanh, kiểm tra thuế

(VNF) - Lũy kế 4 tháng đầu năm, Cục thuế TP. HCM tiến hành thanh, kiểm tra theo kế hoạch tại 5.965 doanh nghiệp. Kết quả đã phát hiện nhiều vi phạm với số tiền truy thu và phạt vi phạm hành chính về thuế lên đến 1.064,6 tỷ đồng.

TP. HCM: Tăng thu thêm hơn 1.064 tỷ đồng từ thanh, kiểm tra thuế

TP. HCM: Tăng thu thêm hơn 1.064 tỷ đồng từ thanh, kiểm tra thuế.

Theo báo cáo của Cục Thuế TP. HCM, lũy kế 4 tháng đầu năm, cơ quan thuế thành phố đã thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2018 tại 5.965 doanh nghiệp với số thuế truy thu, phạt là 1.064,6 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 196,5 tỷ đồng; giảm lỗ 5.678,2 tỷ đồng.

Cụ thể, cơ quan thuế đã tiến hành kiểm tra tại cơ quan thuế 40.065 hồ sơ kê khai thuế và đã yêu cầu doanh nghiệp kê khai thuế bổ sung 4,5 tỷ đồng; kiểm tra tại doanh nghiệp 5.586 lượt và ra quyết định truy thu, phạt thuế 521,2 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 69,7 tỷ đồng, giảm lỗ 2.477,7 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước 228,5 tỷ đồng.

Song song đó, cơ quan thuế cũng tiến hành thanh tra 379 hồ sơ, với số thuế truy thu và phạt 543,4 tỷ đồng, giảm khấu trừ 126,8 tỷ đồng, giảm lỗ 3.200,5 tỷ đồng, đã nộp vào ngân sách nhà nước 344,3 tỷ đồng.

Trước đó, theo báo cáo của Tổng cục Thuế, chỉ trong tháng 4/2018, toàn ngành Thuế đã thực hiện 11.935 cuộc thanh tra, qua đó số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 3.220 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 252 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 4.348 tỷ đồng; tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 1.000 tỷ đồng, đạt hơn 325% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2017.

Ngoài ra, toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra được 66 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt hơn 312 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 1.400 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1,45 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 838 tỷ đồng.

Đối với việc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT, báo cáo cho thấy toàn ngành đã thanh tra, kiểm tra đối với 1.524 quyết định hoàn thuế trước, kiểm tra sau; tổng số tiền phải thu hồi hoàn, truy hoàn và xử lý vi phạm hành chính số tiền 34 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế,  tính đến ngày 31/1/2018, cơ quan Thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được khoảng 3.943 tỷ đồng tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018, đạt tỷ lệ 8,9% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017.

Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 2.751 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 1.192 tỷ đồng.

“Bên cạnh việc giao chỉ tiêu thu nợ thuế chi tiết cho các Cục Thuế, Tổng cục Thuế đã thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên trên địa bàn quản lý tại thời điểm 31/12/2017”, đại diện Tổng cục Thuế nói.

Cùng với việc đẩy mạnh thu hồi nợ thuế, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, năm 2018, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phấn đấu đạt tối thiểu 18% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động do cơ quan thuế quản lý.

Tin mới lên