Đô thị

TP. Thủ Đức sẽ có Khu công nghiệp Dược rộng 300 ha

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong vừa giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc đề xuất quy hoạch khu đất rộng 300 ha để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Dược.

TP. Thủ Đức sẽ có Khu công nghiệp Dược rộng 300 ha

Trụ sở Thành ủy TP. Thủ Đức dự kiến được đặt tại khu hành chính quận 2.

Chiều 6/1, Văn phòng UBND TP phát đi thông báo khẩn về kết luận của Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TP. HCM (TP. Thủ Đức). Nhiều nhiệm vụ quan trọng được chủ tịch TP đặt ra cho các sở, ngành.

Cụ thể, về vấn đề nhân sự, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc khẩn trương kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo về xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TP. HCM và trình UBND TP phê duyệt trước 10/1.

Về vấn đề quy hoạch, ông Phong giao Phó chủ tịch Lê Hòa Bình và Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch cho TP. Thủ Đức.

Sở Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu sử dụng một phần ngân sách để chi cho công tác lập quy hoạch, phần kinh phí còn lại sẽ được xã hội hóa. Sở Quy hoạch và Kiến trúc cũng được giao đề xuất quy hoạch khu đất 300 ha để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Dược.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn TP. Thủ Đức. Các quỹ đất công tại quận 2, quận 9, quận Thủ Đức cũng được rà soát lại.

Trong giai đoạn chuyển tiếp khi đồ án quy hoạch TP. Thủ Đức chưa hoàn chỉnh, Sở Quy hoạch và Kiến trúc có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế quản lý tạm thời về quy hoạch, xây dựng, đất đai.

Về danh mục đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đề xuất các dự án cần đầu tư tại TP. Thủ Đức. Với các dự án đã xác định cụ thể cần tiến hành kêu gọi đầu tư, còn các dự án trong khu công nghệ cao vẫn tiếp tục vận hành.

 

Tin mới lên