Bất động sản

Ngày 31/12, TP. HCM sẽ công bố thành lập TP. Thủ Đức

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, TP. HCM dự kiến sẽ tổ chức lễ công bố thành lập TP. Thủ Đức theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 31/12 tới đây.

Ngày 31/12, TP. HCM sẽ công bố thành lập TP. Thủ Đức

TP. Thủ Đức sau khi thành lập sẽ có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 1 triệu người.

Theo Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP. HCM, việc thành lập TP. Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập ba quận: 2, 9 và Thủ Đức.

Sau khi thành lập, TP. Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 1 triệu người. Dự kiến TP. Thủ Đức góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP HCM, tương đương 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước.

Phát biểu tại phiên họp ban soạn thảo, tổ biên tập dự thảo nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP. HCM, sáng 19/12, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, để chuẩn bị cho bộ máy chính quyền TP. Thủ Đức, thành phố đã đề xuất các cơ quan Trung ương xem xét thêm số lượng Phó chủ tịch UBND TP. Thủ Đức tối đa là 4, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Thủ Đức không quá 13 phòng, trong đó có 10 phòng theo Nghị định 108 năm 2020 và 3 cơ quan khác; số lượng phó phòng bình quân mỗi phòng 3 người.

Ngoài ra, TP. Thủ Đức là trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khoa học công nghệ, do đó cần thiết phải có Phòng Khoa học - Công nghệ.

Theo Chủ tịch UBND TP. HCM, trong quá trình nghiên cứu dự thảo nghị định do Bộ Nội vụ chuẩn bị, TP. HCM nhận thấy cần đề xuất một chương nhằm quy định các vấn đề cơ sở nền tảng cho việc thành lập TP Thủ Đức thuộc TP. HCM, như cơ cấu tổ chức bộ máy, vấn đề ngân sách của thành phố theo tinh thần Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, khoản 2, điều 6, Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quyết định và trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP. Thủ Đức thuộc TP. HCM để thực hiện từ năm 2021. Đây cũng là cơ sở để TP. HCM chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

Trước đó, theo phương án Sở Nội vụ trình UBND TP. HCM, UBND TP. Thủ Đức có một Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch, 653 công chức, nhân viên sẽ đảm nhiệm công việc tại các phòng, ban; nhân sự của cơ quan Đảng là 128 người, gồm: Bí thư, Phó bí thư, các trưởng ban; biên chế Ủy ban MTTQ và các đoàn thể là 112 người.

Tin mới lên