Học thuật

Trao đổi hiện vật là gì? Lợi ích của trao đổi hiện vật

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trao đổi hiện vật (barter, barter trade) là gì? Lợi ích của trao đổi hiện vật.

Trao đổi hiện vật là gì? Lợi ích của trao đổi hiện vật

Trao đổi hiện vật (barter, barter trade) là phương pháp trao đổi hàng hóa và dịch vụ trực tiếp để lấy hàng hóa và dịch vụ khác mà không cần tới phương tiện trao đổi (tức không sử dụng tiền).

Trao đổi hiện vật là gì?

Trao đổi hiện vật (barter, barter trade) là phương pháp trao đổi hàng hóa và dịch vụ trực tiếp để lấy hàng hóa và dịch vụ khác mà không cần tới phương tiện trao đổi (tức không sử dụng tiền). Để phương pháp này thành công, người ta cần có sự trùng khớp nhu cầu của các bên tham gia trao đổi.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Lợi ích của trao đổi hiện vật

Trao đổi hiện vật cho phép các cá nhân giao dịch các mặt hàng mà họ đã có nhưng không sử dụng đến để lấy các mặt hàng mà họ cần trong khi vẫn có thể giữ tiền mặt trong tay để thanh toán cho các chi phí không thể thanh toán qua trao đổi hiện vật như các khoản thế chấp, chi phí giáo dục, hóa đơn y tế và các tiện ích như điện nước. Trao đổi hiện vật cũng có thể có lợi ích về mặt tâm lý vì nó có thể tạo mối quan hệ cá nhân sâu sắc hơn giữa các đối tác thương mại so với giao dịch kiểu giao dịch bằng  tiền thông thường. Trao đổi hiện vật cũng có thể giúp mọi người xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp và tiếp thị cho doanh nghiệp của họ.

Ở mức độ rộng hơn, việc trao đổi hiện vật có thể dẫn đến phân bổ nguồn tài nguyên tối ưu bằng cách trao đổi hàng hóa với số lượng đại diện cho các giá trị tương tự. Trao đổi cũng có thể giúp các nền kinh tế đạt được trạng thái cân bằng, xảy ra khi cầu bằng cung.

 

Tin mới lên