Học thuật

Tỷ lệ lạm phát cân bằng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tỷ lệ lạm phát cân bằng (equilibrium rate of inflation) là gì?

Tỷ lệ lạm phát cân bằng là gì?

Tỷ lệ lạm phát cân bằng (equilibrium rate of inflation) là tỷ lệ lạm phát được dự kiến hoàn toàn, nghĩa là tỷ lệ lạm phát trong đó kỳ vọng được thực hiện triệt để.

Tỷ lệ lạm phát cân bằng (equilibrium rate of inflation) là tỷ lệ lạm phát được dự kiến hoàn toàn, nghĩa là tỷ lệ lạm phát trong đó kỳ vọng được thực hiện triệt để. Nói cách khác, đây là trường hợp tỷ lệ lạm phát dự kiến đúng bằng tỷ lệ lạm phát thực hiện, không có lạm phát bất ngờ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong kinh tế vĩ mô, lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Khi mức giá chung tăng cao, một đơn vị tiền tệ sẽ mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn so với trước đây, do đó lạm phát phản ánh sự suy giảm sức mua trên một đơn vị tiền tệ.

Khi so sánh với các nước khác thì lạm phát là sự giảm giá trị đồng tiền của một quốc gia này so với các đồng tiền của quốc gia khác. Theo nghĩa đầu tiên thì người ta hiểu lạm phát của một loại tiền tệ tác động đến phạm vi nền kinh tế một quốc gia, còn theo nghĩa thứ hai thì người ta hiểu lạm phát của một loại tiền tệ tác động đến phạm vi nền kinh tế sử dụng loại tiền tệ đó. Phạm vi ảnh hưởng của hai thành phần này vẫn là một vấn đề gây tranh cãi giữa các nhà kinh tế học vĩ mô.

Ngược lại với lạm phát là giảm phát. Một chỉ số lạm phát bằng 0 hay một chỉ số dương nhỏ thì được người ta gọi là sự "ổn định giá cả".

Tin mới lên