Tài chính

Tỷ phú Trần Bá Dương và Bầu Đức thoả thuận trả món nợ nghìn tỷ tại BIDV

(VNF) - Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố nghị quyết về ký kết thoả thuận cam kết với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Tỷ phú Trần Bá Dương và Bầu Đức thoả thuận trả món nợ nghìn tỷ tại BIDV

HAGL tách bạch, giải trừ nghĩa vụ nợ tại BIDV với HAGL Agrico.

Trong đó, HAGL sẽ thực hiện tách bạch, giải chấp/giải trừ nghĩa vụ đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của HAGL Agrico và công ty con của HAGL Agrico (nhóm HNG) ra khỏi nghĩa vụ trái phiếu HAGL 2016.

Đồng thời, HAGL cũng thoả thuận xử lý tách bạch, giải chấp nghĩa vụ đảm bảo đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu HAGL và bên liên quan HAGL (nhóm HAG) ra khỏi nghĩa vụ của nhóm HNG tại các tổ chức tín dụng bao gồm BIDV. Như vậy, tài sản của HAGL chỉ đảm bảo cho nghĩa vụ đối với trái phiếu HAGL 2016.

Ghi nhận tại BCTC hợp nhất quý II/2022, dư nợ trái phiếu của HAG với BIDV là 5.876 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 30/12/2026.

Cuối năm 2021, BIDV đã đồng ý hoàn trả 3 giấy tờ đất để bàn giao cho Thagrico (công ty mẹ của HNG) theo đúng cam kết khi HAGL bán các công ty con vào năm 2019.

HAGL Agrico trong thông báo mới đây có nhấn mạnh công ty sẽ tiếp tục làm việc với HAGL và BIDV để giải quyết công nợ giữa các bên và nhận lại chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án tại Lào và Campuchia, để triển khai pháp lý đầu tư dự án và huy động nguồn vốn để có dòng tiền đầu tư.

Tháng 7, doanh thu thuần của HAGL đạt 393 tỷ đồng, trong đó ngành chăn nuôi thu về 145 tỷ đồng, ngành cây ăn trái thu 186 tỷ đồng, ngành phụ trợ thu về 62 tỷ đồng.

Tháng này, HAGL đã tiêu thụ 23.432 con heo thịt, 28.986 tấn cây ăn trái với 18.687 tấn chuối xuất khẩu và 10.299 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc.

Lợi nhuận sau thuế trong tháng 7 đạt 125 tỷ đồng, tăng 25% so với tháng 6 năm nay, biên lợi nhuận sau thuế của HAGL đạt gần 32%.

Luỹ kế 7 tháng đầu năm, công ty tiêu thụ 105.961 con heo thịt, 138.792 tấn cây ăn trái (bao gồm 100.255 tấn chuối xuất khẩu và 38.537 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc).

Doanh thu thuần 7 tháng ghi nhận 2.260 tỷ đồng. Trong đó, ngành cây ăn trái đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu tổng doanh thu với 1.280 tỷ, mảng chăn nuôi 584 tỷ và ngành phụ trợ đem về 396 tỷ doanh thu.

Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế 7 tháng của công ty đạt 657 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch đề ra cả năm.

Từ khoá: HAG, HAGL, HAGL Agrico, HNG,
Tin mới lên