Tài chính

Vạn Phát Hưng nói gì khi bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục?

(VNF) – Vạn Phát Hưng cho biết, công ty này tin rằng việc lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm tại ngày 31/12/2016 sẽ không có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Vạn Phát Hưng nói gì khi bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục?

Vạn Phát Hưng đã ký chuyển nhượng nhiều khối của dự án La casa nhưng phần lớn chưa thu được tiền về

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng mới đây đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. Đáng chú ý, Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 của Vạn Phát Hưng đã nhấn mạnh có dấu hiệu để nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Vạn Phát Hưng.

Cụ thể hơn, kiểm toán RSM đề cập đến việc lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Vạn Phát Hưng bị âm (-) hơn 247,7 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc năm 2016. Kiểm toán RSM nhận định, đây là dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Vạn Phát Hưng.

Theo kiểm toán RSM, nguyên nhân chính là do tại ngày 31/12/2016, Vạn Phát Hưng có các khoản nợ phải thu tăng đáng kể so với năm trước như khoản phải thu về bồi thường giải phóng mặt bằng và ký quỹ mua đất; khoản góp vốn đầu tư hợp tác kinh doanh và khoản phải thu do chuyển nhượng dự án phát sinh trong năm.

Vạn Phát Hưng

Chi tiết văn bản kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Vạn Phát Hưng

Về vấn đề này, phía Vạn Phát Hưng cho biết, công ty này tin rằng việc lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm tại ngày 31/12/2016 sẽ không có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động liên tục của công ty. Theo Vạn Phát Hưng, phần lớn các khoản phải thu phát sinh đột biến sẽ được thu về ngay trong năm 2017.

Các khoản phải thu phát sinh đột biến của Vạn Phát Hưng đầu tiên phải kể đến nguồn tiền thu từ nhận bồi thường chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức của Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường. Nguồn tiền này đã bị về chậm do nguồn kinh phí để trả tiền bồi thường này được chi trả từ ngân sách nhà nước.

Thêm vào đó, mặc dù đã chuyển nhượng khối 2 và khối 5 dự án La casa còn lại nhưng Vạn Phát Hưng chưa thu về được tiền ngay. Ngoài ra, Vạn Phát Hưng cũng đã ký thành công 3 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng khối 3, 4, 6 và khối thương mại dịch vụ thuộc dự án khối thương mại dịch vụ thuộc dự án La casa vào ngày 15/12/2016 và ngày 21/02/2017 với tổng trị giá 912 tỷ đồng.

Tin mới lên