Tài chính

Về với Sotrans, Viettransimex sụt giảm doanh thu và lợi nhuận

Theo Báo cáo tài chính riêng quý IV/2017 của Vietransimex, Công ty này chỉ đạt được 8,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong khi kế hoạch là 60 tỷ đồng.

Về với Sotrans, Viettransimex sụt giảm doanh thu và lợi nhuận

Viettransimex có vốn điều lệ 209 tỷ đồng, cổ đông chi phối nắm giữ 84% vốn điều lệ là Sotrans.

Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex (UPCoM: VTX) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2017 (chưa kiểm toán).

Theo đó, tiền và tương đương tiền giảm mạnh từ 59,3 tỷ đồng vào đầu năm 2017 xuống còn 35,5 tỷ đồng ngày 31/12/2017 (tương đương giảm 40%). Doanh thu quý IV/2017 đạt 56,4 tỷ đồng, bằng nửa con số 113,7 tỷ của quý IV/2016.

Lũy kế cả năm 2017 Vietranstimex đạt doanh thu 160,6 tỷ đồng, giảm 36% so với 269 tỷ đồng của năm 2016. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2017 là 3,5 tỷ đồng, giảm 82% so với quý IV/2016. Lũy kế lợi nhuận sau thuế cả năm 2017 là 8,1 tỷ đồng, chỉ bằng 20% so với con số 40,1 tỷ lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Như vậy, kết quả kinh doanh 2017 của Vietranstimex không hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ đề ra (doanh thu 490 tỷ đồng, lợi nhuận 60 tỷ đồng).

Viettransimex là thương hiệu lớn về vận tải hàng siêu trường, siêu trọng. Công ty có vốn điều lệ 209 tỷ đồng, cổ đông chi phối nắm giữ 84% vốn điều lệ là Sotrans (công ty con của Gelex).

Vừa qua, HĐQT Vietranstimex đã công bố nghị quyết ngày 7/12/2017 về việc đầu tư mua 40 trái phiếu Công ty chứng khoán IB (mua từ Công ty đầu tư công nghệ và giáo dục Hải An) với mệnh giá gốc là 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá giao dịch 1,0285 tỷ/trái phiếu, tổng giá trị hợp đồng 41,14 tỷ đồng.

Tin mới lên