Tài chính

'Vết gợn' trong phương án ESOP của Nafoods

Phương án ESOP của Công ty Cổ phần Nafoods Group (mã NAF) khiến cổ đông, người lao động của công ty và giới đầu tư không khỏi băn khoăn và đặt ra câu hỏi.

'Vết gợn' trong phương án ESOP của Nafoods

Theo đó, trong tháng 6/2020, NAF phát hành 2,22 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 4,99% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Số cổ phiếu này không hạn chế chuyển nhượng. Thời gian cổ phiếu được giao dịch ngay trong tháng 8.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019. Tính đến cuối năm 2019, NAF ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 22,68 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty có quỹ đầu tư phát triển hơn 28,27 tỷ đồng.

Trong khi đó, ở nhiều doanh nghiệp khác, người lao động phải bỏ tiền ra mua cổ phiếu ưu đãi và bị hạn chế thời gian chuyển nhượng thì các cán bộ Nafoods không phải bỏ tiền ra mua cổ phần ESOP, không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với 66 nhân sự được phát hành đợt này, mỗi người được trung bình 740 triệu đồng nếu tính theo thị giá cổ phiếu NAF hiện tại. Như vậy, các nhân sự của Nafoods có thể bán ra cổ phần và thu lại tiền mặt ngay trong tháng 8.

Ngay trong tháng 7, ông Ryan Walter Galloway, phó tổng giám đốc kiêm giám đốc kinh doanh của công ty, đã bán ra toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ. Ông này là một trong những nhân sự cấp cao được thưởng cổ phiếu ESOP.

Có thể coi cổ phiếu ESOP là khoản thưởng lớn của nhân sự NAF. Trong khi ở các doanh nghiệp khác, nhân sự được thưởng lớn bằng tiền mặt phải đóng thuế thu nhập cá nhân, thì trong trường hợp này, các nhân sự của Nafoods không phải chịu thuế. Cổ phiếu của NAF cũng không bị điều chỉnh giá và các lãnh đạo doanh nghiệp bán ra lượng cổ phiếu này cũng không phải công bố thông tin.

Đáng chú ý, năm 2019, cổ đông của NAF không được chia cổ tức, trong khi lượng cổ phiếu ESOP lại quá lớn, tới gần 5% vốn điều lệ Công ty.

Vấn đề được cổ đông và người lao động quan tâm hơn là mức độ minh bạch và công bằng của chính sách trên. Theo báo cáo thường niên của NAF, tính đến cuối năm 2019, công ty có hơn 600 lao động, nhưng trong phương án ESOP này chỉ có 66 người được thưởng cổ phần.

ESOP được kỳ vọng là chính sách tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp, câu hỏi đặt ra là, tỷ lệ nhân viên được thụ hưởng chính sách này ra sao, hay chủ yếu cổ phiếu ưu đãi rơi vào túi lãnh đạo cấp cao của công ty?

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên