Tài chính

Vietnam Airlines: Lỗ thuần tỷ giá hơn 500 tỷ, lãi trước thuế quý II vẫn gấp 2,5 lần cùng kỳ

(VNF) – Quý II/2018, lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines, UPCoM: HVN) đạt 426 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Vietnam Airlines: Lỗ thuần tỷ giá hơn 500 tỷ, lãi trước thuế quý II vẫn gấp 2,5 lần cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần quý II/2018 của HVN là 23.145 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận gộp đạt 3.060 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 543 tỷ đồng, tăng 2,7 lần, chủ yếu do sự gia tăng của lãi chênh lệch tỷ giá (tăng gấp 4 lần, đạt 309 tỷ đồng). Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng rất mạnh, tăng 83%, lên tới 1.307 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá (838 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần).

Dù chịu lỗ tỷ giá 529 tỷ đồng nhưng với lợi nhuận gộp cao và thêm 122 tỷ đồng lợi nhuận khác, HVN vẫn có 426 tỷ đồng lãi trước thuế khi kết thúc quý II, tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của HVN đạt 47.557 tỷ đồng, tăng 18,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.885 tỷ đồng, tăng 84,5%.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của HVN là 86.170 tỷ đồng, giảm 2,7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 23.051 tỷ đồng, tăng 9%; tài sản dài hạn là 63.118 tỷ đồng, giảm 6,4%.

Nợ phải trả của HVN là 69.383 tỷ đồng, giảm 2,4% so với đầu năm. Riêng nợ vay chiếm 66% tổng nợ phải trả và giảm gần 4.000 tỷ đồng, từ 47.122 tỷ đồng xuống còn 43.128 tỷ đồng.

Tin mới lên