Tài chính

Vinaruco báo lãi tăng 30% trước trước thềm thoái vốn

(VNF) - Lũy kế 9 tháng năm 2020, Vinaruco báo lãi trên 11 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài tình hình kinh doanh khá khẩm, thông tin GRV cùng các đơn vị thành viên muốn thoái 59% vốn tại Vinaruco cũng khiến cổ phiếu VRG tăng nhiều phiên liên tiếp lên ngưỡng 22.300 đồng/cổ phiếu.

Vinaruco báo lãi tăng 30% trước trước thềm thoái vốn

Vinaruco báo lãi tăng 30% trước thềm thoát vốn của GVR

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Vinaruco, UPCoM: VRG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu thuần đạt 4,9 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2019.

Khoản giá vốn cho thuê hạ tầng khu công nghiệp không dịch chuyển nhiều so với cùng kỳ năm ngoái giúp Vinaruco thu về 2,5 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 31%. Biên lãi gộp từ 45% lên mức 51%.

Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý lại giảm khá mạnh, chỉ còn 3,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ gần 4,8 tỷ đồng, bên cạnh đó chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm 400 triệu.

Kết quả chốt quý III, Vinaruco báo lãi ròng giảm 10% so với cùng kỳ 2019 chỉ đạt 3,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) giảm còn 137 điểm trong khi cùng kỳ là 151 điểm.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, Vinaruco ghi nhận doanh thu thuần trên 17,3 tỷ đồng, tăng 61%. Lợi nhuận sau thuế 11,2 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Vinaruco đạt 668 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ vay chiếm 392 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 276 tỷ đồng.

Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Vietnam Rubber Group, HoSE: GVR) vừa có quyết định phê duyệt phương án thoái vốn tại Vinaruco. Theo đó, GVR cùng các đơn vị thành viên sẽ thoái hết vốn tại Vinaruco với tổng số lượng 15,38 triệu cổ phần, chiếm 59% vốn.

Giá khởi điểm chào bán của thương vụ này được lấy theo chứng thư thẩm định giá. Trường hợp mức giá khởi điểm chào bán do GVR lựa chọn thấp hơn giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thì giá khởi điểm thực hiện chuyển nhượng vốn là mức giá tham chiếu bình quân này. Thời gian thực hiện trong năm 2020.

Thời gian qua, cổ phiếu VRG trên thị trường đã tăng mạnh mẽ. So với thời điểm đầu năm 2020, mã VRG đã tăng hơn hai lần, từ mức 8.200 đồng/cổ phiếu lên 22.300 đồng/cổ phiếu (tính đến sáng 12/10).

Tin mới lên