Tài chính

VNDirect báo lãi năm 2020 tăng 78% lên 689 tỷ đồng

(VNF) - Lũy kế cả năm 2020, tổng doanh thu hoạt động của VNDirect đạt 2.094 tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty mẹ lũy kế đạt 689,1 tỷ đồng, tăng 78%.

VNDirect báo lãi năm 2020 tăng 78% lên 689 tỷ đồng

VNDirect báo lãi năm 2020 tăng 78% lên 689 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2020 với tổng doanh thu hoạt động đạt 721,6 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 242,9 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý IV/2020, mảng kinh doanh mang lại doanh thu cao nhất cho VNDirect là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt 334,5 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 177,9 tỷ đồng, tăng trưởng 125% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) lần lượt đạt 113,5 và 98,7 tỷ đồng.

Về chi phí, cùng mức tăng trưởng 353 tỷ trong doanh thu hoạt động, chi phí hoạt động trong quý IV/2020 cũng tăng 174 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 187,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính & chi phí quản lý công ty lần lượt ghi nhận 92 tỷ & 142,9 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, tổng doanh thu hoạt động của VNDirect đạt 2.094 tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty mẹ lũy kế đạt 689,1 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời vượt 70% so với mục tiêu lợi nhuận hợp nhất 405 tỷ đồng trong kịch bản cơ sở như đã đề ra tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020. 

Lý giải về sự tăng trưởng trong doanh thu và lợi nhuận quý IV, báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận của VNDirect cho hay kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020, chỉ số VN-Index đã vượt mốc 1.103 điểm, tương đương mức tăng 21,95% trong quý. Điều này dẫn tới việc gia tăng mạnh lợi nhuận từ các khoản đầu tư FVTPL & AFS.

Cùng với đó, tổng giá trị giao dịch trong quý IV/2020 tăng hơn 86% so với cùng kỳ năm trước đã giúp cho doanh thu từ hoạt động môi giới tăng trưởng trên 125%. Bên cạnh đó, sự gia tăng đột biến của doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán cũng đóng góp đáng kể vào sự chênh lệch doanh thu quý IV/2020 so với cùng kỳ.

Tin mới lên