Tài chính

Nam Tân Uyên (NTC) báo lãi sau thuế 280 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch năm 2020

(VNF) - Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với lợi nhuận sau thuế 41,5 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Nam Tân Uyên (NTC) báo lãi sau thuế 280 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch năm 2020

Nam Tân Uyên (NTC) báo lãi sau thuế 280 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch năm 2020

Trong khi đó, doanh thu thuần của NTC tăng trưởng 30% lên mức 69 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng từ 33 tỷ đồng lên 47 tỷ đồng, biên lãi gộp nhích nhẹ lên 68%.

Phía công ty cho biết, việc lợi nhuận trong quý cuối năm suy giảm chủ yếu do doanh thu tài chính chỉ đạt 36,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 55,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 34%.

Trong đó, lãi tiền gửi cho vay giảm gần 10% xuống 29 tỷ đồng; cổ tức, lợi nhuận được chia giảm 69%, còn 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí tài chính trong kỳ cũng tăng lên 6,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ hơn 100 triệu đồng; thêm vào đó, các chi phí vận hành chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp cũng tăng so với cùng kỳ, qua đó ảnh hưởng đến lợi nhuận quý IV/2020 của công ty.

Lũy kế năm 2020, NTC ghi nhận doanh thu đạt gần 264 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 280 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và gần 20% so với 2019.

Với kết quả này, NTC mới hoàn thành 67% mục tiêu doanh thu, nhưng đã vượt 60% mục tiêu lợi nhuận năm 2020.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của NTC tăng 25% lên 4.438 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn: 1.460,2 tỷ đồng, tương đương 33% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 1.060 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 917 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản.

Trên thị trường, cổ phiếu NTC đang có thị giá cao nhất với giá đóng cửa phiên 20/1 đạt 257.500 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên