Tiêu điểm

Vụ AVG: 5 lần đàm phán giữa Mobifone và AVG diễn ra như thế nào?

(VNF) - Theo kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra, ngày 02/10/2015, đại diện các bên gồm: ông Phạm Đình Trọng đại diện Bộ TTTT; ông Phạm Nhật Vũ đại diện cổ đông AVG; về phía Mobifone có Chủ tịch HĐTV Lê Nam Trà và Tổng giám đốc Cao Duy Hải đã ký biên bản thống nhất giá mua 95% cổ phần của AVG là 8.898,3 tỷ đồng. Vậy quá trình này đã diễn ra như thế nào?

Vụ AVG: 5 lần đàm phán giữa Mobifone và AVG diễn ra như thế nào?

Thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG được thực hiện sau 5 lần đàm phán giữa hai bên.

Kết luận điều tra thương vụ AVG của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG đã được chốt giá sau 5 lần đàm phán giữa hai bên.

Cụ thể, trong lần thứ nhất diễn ra vào ngày 04/8/2015, nhóm cổ đông của AVG có công văn số 408 AVG/CV gửi Mobifone đề nghị mức giá chuyển nhượng cổ phần (tỷ lệ 100%) tương đương khoảng 15.577,2 tỷ đồng, trong đó giá trị riêng mảng truyền hình là 600 triệu USD (tương đương 13.104 tỷ đồng theo tỷ giá ngày 04/08/2015).

Tuy nhiên, Mobifone đã trao đổi với nhóm cổ đông AVG và báo cáo Bộ TTTT tổng mức đầu tư tối đa mảng truyền hình chỉ là 11.666,9 tỷ đồng.

Lần đàm phán thứ 2 diễn ra vào ngày 24/8/2015, đại diện Mobifone đã thực hiện đàm phán với nhóm cổ đông AVG theo hướng phân tích các ưu nhược điểm của mạng truyền dẫn phát sóng hiện tại. Việc phải chuyển đổi kênh tần số trước ngày 01/01/2017 theo cam kết, sự cạnh tranh của thị trường, từ đó đề nghị giảm mức giá và tỷ lệ cổ phần mua từ 90% đến dưới 100%.

Theo đó, nhóm cổ đông AVG đã đề xuất chuyển nhượng 90% cổ phần cho Mobifone với giá là 11.700 tỷ đồng, tuy nhiên nhóm cổ đông sẽ mua lại cổ phần của AVG tại 2 công ty ngoài ngành là 2.473,2 tỷ đồng. Như vậy, giá trị tính riêng mảng truyền hình của AVG là 9.226,8 tỷ đồng.

Ngày 31/8/2015, đại diện cổ đông AVG và đại diện Mobifone tiếp tục đàm phán thứ 3 về việc chuyển nhượng cổ phần của AVG. Theo đó, ngày 9/9/2015. đại diện nhóm cổ đông AVG đã có văn bản số 99/AVG-CV do ông Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch HĐQT ký, đề nghị mức giá chuyển nhượng 90,1% cổ phần với mức giá 11.371,5 tỷ đồng(đã bao gồm 2.473,2 tỷ đồng).

Theo đề xuất này của nhóm cổ đông AVG thì giá trị 90,1% cổ phần của AVG tính riêng mảng truyền hình là 8.898,3 tỷ đồng.

Tiếp đó, đại diện cổ đông AVG và đại diện Mobifone đã có lần đàm phán thứ 4 vào ngày 18/9/2015. Tại đây, đại diện 2 bên đã ký biên biên bản thống nhất giữ nguyên mức giá 11.371,5 tỷ đồng nhưng tương ứng với 95% cổ phần (tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Mobifone từ 90,1% lên 95%).

Tuy nhiên đến ngày 02/10/2015 mới là lần đàm phán cuối cùng của thương vụ nghìn tỷ này. Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son, đại diện các bên gồm Vụ Quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ TTTT, Mobifone và AVG đã ký kết biên bản thống nhất giá mua 95% cổ phần của AVG là 8.898,3 tỷ đồng, trong đó có bao gồm cả phần vốn góp của AVG tại Công ty Cổ phần An Viên B.P và Công ty Cổ phần Giống tằm Mai Lĩnh mà cổ đông AVG sẽ để lại AVG mà không tính tiền (trị giá 2.473,2 tỷ đồng). Cùng ngày, AVG đã có văn bản số 0210/CV gửi Mobifone đề nghị mức giá chuyển nhượng là 8.898,3 tỷ đồng cho 95% cổ phần AVG.

Theo kết luận điều tra, ngày 05/10/2015, ông Lê Nam Trà, Chủ tịch HĐTV Mobifone có văn bản gửi Bộ TTTT về việc báo cáo điều chỉnh dự án đầu tư, đề nghị Bộ TTTT phê duyệt đầu tư dự án với mức giá mua 95% cổ phần AVG là 8.898,3 tỷ đồng, đồng thời đề nghị Bộ TTTT bổ sung dự án vào danh mục dự án nhóm A.

Sau đó, ngày 21/12/2015, thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone.

Đến ngày 25/12/2015, ông Lê Nam Trà đã ký hợp đồng với các cổ đông AVG để nhận chuyển nhượng 95% cổ phần AVG với tổng giá trị hợp đồng là 8.889.815.000.000 đồng.

Như vậy, tính từ thời điểm bắt đầu đàm phán đến lúc ký kết, thương vụ trị giá 8.889,8 tỷ đồng giữa Mobifone và AVG đã diễn ra trong vòng 2 tháng.

Tin mới lên