Tiêu điểm

Vượt mốc 7%, tăng trưởng GDP Việt Nam nửa đầu năm 2018 cao nhất 7 năm

(VNF) - Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, GDP Việt Nam quý I tăng 7,45% và quý II tăng 6,79%. Tựu chung, 6 tháng đầu năm 2018, GDP ước tính tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước.

Vượt mốc 7%, tăng trưởng GDP Việt Nam nửa đầu năm 2018 cao nhất 7 năm

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,02%, là mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây.

Đây là mức tăng cao nhất nửa đầu năm kể từ 2011 trở lại đây.

Khu vực nông lâm thuỷ sản tăng 3,39%, góp 9,7% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,07%, góp 48,9% và dịch vụ tăng 6,9%, góp 41,4%.

Xét sâu hơn, tăng trưởng khu vực Nông lâm thủy sản nửa đầu năm nay cao nhất trong giai đoạn 2012 – 2018.

Đối với khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 9,28%, cao hơn nhiều mức tăng 7,01% và 5,42% của cùng kỳ năm 2016 và 2017. Điểm sáng của khu vực này là sự tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo với mức tăng 13,02%, là mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây.

Khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm tăng 6,9%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 7 năm gần đây. Trong đó, có thể thấy các mức tăng ấn tượng ở ngành bán buôn, bán lẻ, tăng 8,21%, là ngành tăng cao nhất trong khu vực dịch vụ.

Về cơ cấu nền kinh tế, nửa đầu năm, khu vực nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm tỷ trọng 14,15% GDP, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,78%, dịch vụ chiếm 41,82%, thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm chiếm 10,25%.

Tin mới lên