Tài chính

BAF phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu cho IFC để góp vốn vào các đơn vị thành viên

(VNF) - Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HoSE: BAF) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

BAF phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu cho IFC để góp vốn vào các đơn vị thành viên

BAF phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu để góp vốn vào các đơn vị thành viên.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation) – thành viên của Ngân hàng Thế giới (viết tắt IFC).

Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 7 năm kể từ ngày phát hành, đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, phát hành tại thị trường trong nước.

Về thời gian phát hành, công ty dự kiến thực hiện trong quý III tới quý IV/2022. Mức lãi suất danh nghĩa dự kiến 5,25%/năm.

Theo BAF, nếu bên mua không chuyển đổi trái phiếu sẽ nhận thêm lãi suất bổ sung 5,25%/năm và lãi suất bổ sung được tính lãi kép ở mức 10,5%/năm.

Về kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu, công ty dự kiến dùng 230 tỷ đồng để góp vốn tăng vốn điều lệ và hỗ trợ vay vốn tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh trong quý IV/2022 và quý I năm sau.

Công ty cũng dự kiến trong thời gian này, dùng 100 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ và hỗ trợ vay vốn Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2.

Đồng thời, dùng 40 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng; 65 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh từ 20 lên 85 tỷ đồng; 65 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh từ 20 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng.

Cùng với đó, công ty dùng 40 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 1 từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng; 30 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo Ngọc từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng và 30 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.

Cập nhật kết quả kinh doanh của BAF, kết thúc quý II, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.625 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, lần lượt giảm 41% và 62% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 3.165 tỷ đồng (giảm 40% cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 128 tỷ đồng (giảm 36%). Như vậy, BAF mới hoàn thành được 53% kế hoạch doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tin mới lên