Hồ sơ VNF

Báo cáo một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương

(VNF) - Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Bộ Công Thương đã trình báo cáo một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương.

Báo cáo một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương

Công tác vận hành hệ thống điện được Bộ Công Thương đặc biệt quan tâm chỉ đạo trong năm 2019.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, năm 2019, dự báo sẽ có nhiều khó khăn mà ngành điện phải đối mặt, vì vậy, công tác vận hành hệ thống điện được Bộ Công Thương đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Cụ thể, ngay từ đầu năm, Bộ đã ban hành kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện trong năm 2019, đồng thời chỉ đạo Tập đoàn công nghiệp Than - khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Tổng công ty Đông Bắc là các đơn vị cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện phải đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhiên liệu để sản xuất điện đáp ứng nhu cầu điện trên toàn quốc.

Kết quả trong thời gian vừa qua, việc vận hành hệ thống điện, cung cấp điện cho đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ngoài nước là những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Công Thương đặc biệt quan tâm chỉ đạo xuyên suốt trong các chương trình công tác của Bộ.

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam đã có mặt tại 200 nước và vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu lục.

Một vấn đề khác cũng được đề cập trong báo cáo của Bộ Công Thương là về phát triển, ứng dụng cơ khí chế tạo trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp.

Báo cáo cho biết tính đến hết năm 2017, số lượng doanh nghiệp cơ khí đang hoạt động và có kết quả kinh doanh là khoảng hơn 25.000 doanh nghiệp, chiếm gần 30% tổng số doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo; tạo việc làm cho gần 16% tổng số lao động trong các doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo.

Hiện nay, ngành cơ khí Việt Nam có thế mạnh tập trung ở ba phân ngành gồm xe máy và phụ tùng linh kiện xe máy, cơ khí gia dụng và dụng cụ, và ô tô và phụ tùng ô tô. Ba phân ngành này chiếm gần 70% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cơ khí cả nước.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn báo cáo một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương tại đây.

Tin mới lên