Ngân hàng

BIDV: Lãi trước thuế quý IV/2016 giảm 18% do tăng mạnh trích lập dự phòng

(VNF) – BIDV báo lãi trước thuế 1.976 tỷ đồng trong quý IV/2016, giảm 18% so với cùng kỳ 2015. Tính đến hết năm 2016, nợ xấu tuyệt đối của BIDV đã vượt mức 14.000 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức 1,68% của năm 2015 lên mức 1,96%.

BIDV: Lãi trước thuế quý IV/2016 giảm 18% do tăng mạnh trích lập dự phòng

Nợ xấu tuyệt đối của BIDV đã vượt mức 14.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016, theo đó, lãi trước thuế quý IV/2016 của BIDV đạt mức 1.976 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2015.

Nguyên nhân của sự suy giảm này không phải đến từ sự đi xuống trong hoạt động kinh doanh, mà là do ngân hàng này tăng mạnh trích lập dự phòng. Bằng chứng là lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của BIDV đạt mức 4.278 tỷ đồng trong quý IV/2016, tăng 3,6% so với quý IV/2015. Tuy nhiên, quý IV/2016, BIDV lại trích lập dự phòng tới 2.301 tỷ đồng, chiếm 54% lợi nhuận thuần, trong khi cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ là 1.716 tỷ đồng, tương đương 42% lợi nhuận thuần.

Lũy kế cả năm 2016, lãi trước thuế của BIDV đạt mức 7.734 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,7% so với năm 2015. Thực tế, lợi nhuận thuần trước trích lập dự phòng rủi ro của BIDV trong năm 2016 lên tới 17.008 tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm 2015, tuy nhiên, do BIDV tăng mạnh tỷ lệ trích lập dự phòng, từ mức 42% của năm 2015 lên mức 55% trong năm 2016 nên lãi trước thuế cuối cùng vẫn bị suy giảm.

Hầu hết các mảng kinh doanh của BIDV đều khởi sắc trong năm 2016, chẳng hạn như mảng tín dụng và đầu tư đem về cho ngân hàng này 23.738 tỷ đồng lãi thuần, tăng 22,9% so với năm 2015; mảng dịch vụ đem về 2.504 tỷ đồng, tăng 7,2%; mảng kinh doanh ngoại hối đem về 534 tỷ đồng, tăng 82%; mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về 433 tỷ đồng, khác xa mức lỗ thuần 62,9 tỷ đồng của năm 2015; hay mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về cho BIDV lãi thuần 364 tỷ đồng, gấp 32 lần con số một năm trước đó. Chỉ có lãi thuần từ hoạt động khác suy giảm, từ mức 2.369 tỷ đồng của năm 2015 xuống mức 1.740 tỷ đồng trong năm 2016, tương đương mức giảm 36%.

BIDV

Lãi trước thuế quý IV/2016 của BIDV giảm 18% so với cùng kỳ 2015 do tỷ lệ trích lập dự phòng tăng cao

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của BIDV chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, đạt mức 1.006.635 tỷ đồng, tăng 18,4% so với hồi đầu năm, trong đó, dư nợ tín dụng đạt mức 723.697 tỷ đồng, tăng 20,9%.

Đáng chú ý, nợ xấu tuyệt đối tính đến hết năm 2016 của BIDV lên tới 14.177 tỷ đồng, tăng tới 41% so với thời điểm một năm trước đó. Tỷ lệ nợ xấu năm 2016 của BIDV cũng tăng từ mức 1,68% của năm 2015 lên mức 1,96%. Lượng nợ xấu kể trên là chưa bao gồm nợ xấu chưa xử lý của BIDV tại VAMC, ước đạt khoảng trên dưới 14.000 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2016, tiền gửi khách hàng tại BIDV đạt mức 726.185 tỷ đồng, tăng 28,6% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác của BIDV đạt mức 92.449 tỷ đồng, tăng 16%.

Tin mới lên