Tiêu điểm

Bộ Xây dựng bị kết luận hàng loạt sai phạm trong công tác cán bộ

(VNF) - Bộ Xây dựng đã mắc một loạt sai phạm như: Sử dụng lao động hợp đồng không đúng chuyên môn, tuyển dụng công chức có vấn đề, bổ nhiệm khi không đủ hồ sơ, ban hành quyết định bổ nhiệm chậm so với quy định và số lượng cấp phó nhiều hơn so với quy định…

Bộ Xây dựng bị kết luận hàng loạt sai phạm trong công tác cán bộ

Bộ Xây dựng bị kết luận hàng loạt sai phạm trong công tác cán bộ

Đây là những sai phạm đáng chú ý về việc quản lý biên chế tại Bộ Xây dựng được chỉ rõ tại kết luận thanh tra Số: 709/TB-TTBNV của Thanh tra Bộ Nội vụ đối với việc quản lý công chức, viên chức trong Bộ Xây dựng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/3/2018.

Cụ thể, kết luận thanh tra nêu lên, 8 cơ quan, đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Bộ Xây dựng sử dụng 196 lao động hợp đồng để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và một số cơ quan đơn vị hành chính trưng tập viên chức làm việc theo vị trí việc làm công chức không đúng quy định.

Trong vấn đề quản lý lượng người làm việc và ký Hợp đồng lao động, làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại một số đơn vị Sự nghiệp công lập (SNCL), kết quả thanh tra kết luận, Bộ Xây dựng đã không ký hợp đồng làm việc đối với viên chức được tuyển dụng theo quy định mà chỉ ký Hợp đồng lao động hoặc chỉ xác định là viên chức đối với các trường hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp là chưa phù hợp quy định.

Kết luận thanh tra còn cho biết, việc chấm thi, tính hệ số điểm thi của một số kỳ thi còn sai sót, số lượng thành viên của một số HĐTD còn chưa đúng quy định là phải có 9 đến 14 thành viên.

Ngoài ra, việc bổ nhiệm bổ nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức viên chức lãnh đạo quản lý của Bộ xây dựng cũng bị chỉ ra một loạt sai phạm.

Cụ thể, theo kết quả thanh tra, qua việc kiểm tra hồ sơ tại một số đơn vị SNCL, còn có việc đề xuất chủ trương và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm đồng thời kết hợp phương án nhân sự cụ thể, tài liệu chưa thể hiện được việc Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức đánh giá quá trình giữ chức vụ khi xe xét bổ nhiệm lại, thiếu tờ trình của bộ phận tham mưu.

Không những thế, 5 trường hợp thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm 1 đến 2 tháng so với quy định; 8 hồ sơ viên chức quản lý  không thể hiện đầy đủ các tài liệu về việc tuyển dụng viên chức theo quy định. Kết luận Thanh tra nêu rõ.

Đặc biệt, kết luận thanh tra nêu rõ, 3 cơ quan đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc bộ có số lượng cấp phó mỗi đơn vị vượt 1 người so với quy định.

Từ đó những sai phạm và tồn tại kể trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ xây dựng cần rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng không phù hợp, có sai phạm về quy trình tuyển dụng công chức bổ nhiệm chức danh lãnh đạo từ năm 2012 đến nay.

Song song với đó là việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra tồn tại hạn chế đã nêu trong Kết luận thanh tra, để có hình thức xử lý phù hợp. Kết luận thanh tra nêu rõ.

Bộ xây dựng cần chấm dứt việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và việc sử dụng viên chức làm việc theo vị trí làm việc của công chức tại các cơ quan hành chính. Đồng thời, bố trí sắp xếp số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan đơn vị theo đúng quy định.

>>> Xem thêm: 8 dự án BOT với tổng mức đầu tư trên 100.000 tỷ sẽ được khởi công trong quý III/2019

Tin mới lên