Tài chính

Chậm công bố thông tin vi phạm thuế, Địa ốc Hoàng Quân nói gì?

(VNF) - Công ty Cổ phần tư vấn - thương mại - dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Địa ốc Hoàng Quân, HoSE: HQC) vừa có văn bản giải trình về việc chậm công bố quyết định của Cục Thuế TP. HCM liên quan đến tiền phạt chậm nộp.

Chậm công bố thông tin vi phạm thuế, Địa ốc Hoàng Quân nói gì?

Địa ốc Hoàng Quân vừa có văn bản giải trình về việc chậm công bố thông tin quyết định của Cục Thuế. TP. HCM liên quan đến tiền phạt chậm nộp.

Theo văn bản, HQC cho biết vào ngày 18/1/2018, Cục Thuế TP. HCM có gửi thông báo cho HQC về tiền phạt chậm nộp thuế trong năm 2017. Theo đó, số tiền thuế công ty phải nộp ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2017 là gần 48 tỷ đồng.

HQC cũng cho biết sau khi nhận được thông báo trên, HQC đã đối chiếu các số liệu và thực hiện nộp thuế với số tiền hơn 27 tỷ đồng.

HQC cho rằng theo quy định hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì công ty chứng khoán phải công bố thông tin khi nhận được bản án, quyết định của tòa án liên quan đến hoạt động của công ty, kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế.

“Theo đó, chúng tôi hiểu kết luận của cơ quan thuế phải là quá trình thanh, kiểm tra tại công ty, sau đó cục thuế sẽ có quyết định về việc thanh, kiểm tra trên với nội dung được thể hiện là quá trình thanh, kiểm tra và có đánh giá, kết luận. Như vậy, chúng tôi cho rằng Thông báo số 60/TB-TB07-CT mà công ty nhận được chưa phải là kết luận cuối cùng của cục thuế được thể hiện qua hình thức văn bản là Quyết định của cục thuế”, HQC nêu.

Theo HQC, vì nguyên nhân trên, công ty đã chậm công bố thông tin theo quy định.

Quý II/2018, doanh thu thuần của HQC đạt 190 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 60,5 tỷ đồng, tăng 8,4%.

Trong quý, HQC ghi nhận 7,8 tỷ đồng doanh thu tài chính, tuy nhiên so với cùng kỳ, mức thu này đã giảm hơn một nửa. Bên cạnh đó, các loại chi phí trong quý II có mức tăng rất đáng kể như: chi phí bán hàng 8,6 tỷ (tăng 21%), chi phí quản lý 31,7 tỷ (tăng 3,5 lần).

Sự sụt giảm của doanh thu tài chính và mức tăng đột biến của chi phí quản lý đã khiến lợi nhuận trước thuế quý II/2018 của HQC chỉ còn 14,6 tỷ đồng, giảm 50,6% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ HQC, doanh thu quý II/2018 tăng chủ yếu do công ty chuyển nhượng dự án để tập trung xây dựng hoàn thiện, bàn giao các dự án nhà ở xã hội đang đầu tư trong quý II nhằm từng bước triển khai chiến lược tập trung đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản thương mại, bất động sản nông nghiệp, đặc biệt là nhà ở tại khu vực TP. HCM.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của HQC đạt 214 tỷ đồng, giảm 44%; lợi nhuận gộp 72 tỷ đồng, giảm 46% so với năm trước.

Nhờ kết quả tốt trong quý I, doanh thu tài chính 6 tháng tăng 3,8 lần, đạt 64,6 tỷ đồng, Tuy nhiên, các loại chi phí cũng tăng khá mạnh: chi phí bán hàng 20 tỷ (tăng 55,8%), chi phí quản lý 54 tỷ đồng (tăng 54,5%).

Tất cả khiến lợi nhuận trước thuế 6 tháng của HQC chỉ đạt 27,7 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ.

Về tài sản, tính đến ngày 30/6/2018, tổng tài sản của HQC là 6.308 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 3.786 tỷ đồng (tăng 16 tỷ đồng); tài sản dài hạn là 2.522 tỷ đồng (giảm 1 tỷ đồng).

Tin mới lên