Tài chính

Chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết, Gỗ Trường Thành (TTF) tiếp tục bị HoSE nhắc nhở

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HoSE: TTF).

Chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết, Gỗ Trường Thành (TTF) tiếp tục bị HoSE nhắc nhở

Chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết, Gỗ Trường Thành (TTF) tiếp tục bị HoSE nhắc nhở.

Theo đó, ngày 5/5, HoSE đã nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu của Gỗ Trường Thành. Qua rà soát hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết, HoSE cho biết căn cứ quy định tại điểm a, Điều 117 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về trình tự, thủ tục thực hiện thay đổi đăng ký niêm yết: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi hoặc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành hoặc kể từ ngày thay đổi số lượng cổ phiếu niêm yết khác, tổ chức niêm yết phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết”.

Được biết, Gỗ Trường Thành kết thúc việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông vào ngày 1/1/2022. Tuy nhiên, đến ngày 5/5/2022, Gỗ Trường Thành mới gửi hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết đến HoSE. Do đó, Gỗ Trường Thành đã chậm nộp hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết.

HoSE nhấn mạnh: “Nhắc nhở và đề nghị Gỗ Trường Thành nghiêm túc tuân thủ các quy định về việc nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết”.

Trước đó, HoSE cũng đã có văn bản nhắc nhở về việc không công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Gỗ Trường Thành.

Theo đó, HoSE cho biết căn cứ quy định tại Điều 44 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015; khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; điểm 1 khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015; và điểm k khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Gỗ Trường Thành đã không công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ, thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết có liên quan theo quy định.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2022, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 536,29 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ 2021 và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 18,54 tỷ đồng, cải thiện hơn so với khoản lỗ 39,28 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dù có lãi nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TTF lại âm 9,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 44,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Gỗ Trường Thành vẫn còn lỗ lũy kế đến hơn 3.037 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2022.

Tính đến hết quý I, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành giảm 2,1% so với đầu năm về 2.780 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 890 tỷ đồng, chiếm 32% và các khoản phải thu ngắn hạn đạt 441,7 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng tài sản.

Được biết trong năm 2022, Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.268,85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 72,76 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Gỗ Trường Thành hoàn thành 25,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tin mới lên