Ngân hàng

Chi vượt 82,5 tỷ thù lao cho HĐQT, BKS, Eximbank chỉ đề xuất thu lại 51,8 tỷ

(VNF) – Mặc dù đã xác định chi vượt 82,5 tỷ đồng thù lao cho HĐQT, BKS từ năm 2013 đến năm 2015 nhưng HĐQT Eximbank lại chỉ đề xuất thu lại 51,8 tỷ đồng. Lý do được Eximbank đưa ra là HĐQT, BKS cần có mức thù lao tối thiểu là 14 tỷ đồng/năm.

Chi vượt 82,5 tỷ thù lao cho HĐQT, BKS, Eximbank chỉ đề xuất thu lại 51,8 tỷ

Eximbank cho rằng HĐQT, BKS cần số tiền tối thiểu 14 tỷ đồng/năm để hoạt động

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Eximbank) vừa công bố tờ trình về việc xử lý thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), theo đó, Eximbank cho biết, năm 2013, Eximbank đã chi thu lao vượt trên 24,5 tỷ đồng cho HĐQT và BKS. Đến năm 2014, Eximbank tiếp tục chi thù lao vượt 34 tỷ đồng. Con số này năm 2015 là 23,9 tỷ đồng.

Như vậy, tổng thù lao mà HĐQT, BKS Eximbank đã nhận vượt từ năm 2013 đến năm 2015 cần thu hồi là trên 82,5 tỷ đồng.

Tuy vậy, Eximbank lại đề xuất không thu toàn bộ số thù lao vượt này mà chỉ thu lại 51,8 tỷ đồng thù lao vượt. Lý do mà Eximbank đưa ra là HĐQT, BKS của ngân hàng này cần phải có một mức thù lao tối thiểu để đảm bảo hoạt động nên Eximbank muốn giữ lại thù lao 14 tỷ đồng/năm, trong đó, 10 tỷ đồng/năm cho HĐQT và 4 tỷ đồng/năm cho BKS.

Đề xuất thu lại thù lao của Eximbank có nguồn gốc từ việc cổ đông ngân hàng này kiến nghị khá mãnh liệt về vấn đề thù lao trong Đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 21/7/2015. Thậm chí, nhiều cổ đông còn đề xuất HĐQT và BKS Eximbank không nhận thù lao vì cổ đông cũng không có cổ tức.

Tin mới lên