Tiêu điểm

Chính thức sáp nhập Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng Lào Cai

(VNF) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Chính thức sáp nhập Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng Lào Cai

Sáp nhập Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng Lào Cai

Theo đó, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lào Cai; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông; vận tải; an toàn giao thông; phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải…

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh Lào Cai, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng.

Trụ sở đặt tại Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai có 26 nhiệm vụ và quyền hạn.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng có Giám đốc và không quá 3 Phó giám đốc.

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai có 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quản lý giao thông; Phòng Quy hoạch – Kiến trúc; Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản; Phòng Quản lý xây dựng; Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng.

Sở có 1 tổ chức thuộc Sở là Chi cục Giám định xây dựng và có 6 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở gồm: Ban quản lý các Bến xe khách tỉnh; Ban quản lý Bảo trì đường bộ; Ban quản lý dự án xây dựng đô thị; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng; Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai có 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục là Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng và 2 đơn vị sự nghiệp thuộc Phòng là Trạm quản lý vận tải cửa khẩu Quốc tế và Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Lào Cai.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2016 - 2021, diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 20/6 đến ngày 21/6/218) đã thông qua Nghị quyết hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Tin mới lên