Tài chính

Chủ tịch Deloitte Hà Thu Thanh: 'Rất cần kiểm toán cả những thông tin phi tài chính'

(VNF) - Theo bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam, minh bạch thông tin là yêu cầu bắt buộc với các doanh nghiệp muốn tham gia thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, bà Thanh cho rằng cần đặt câu hỏi “Thế nào là minh bạch đủ?”.

Chủ tịch Deloitte Hà Thu Thanh: 'Rất cần kiểm toán cả những thông tin phi tài chính'

Chủ tịch Deloitte Việt Nam Hà Thu Thanh

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2019 ngày 22/2, bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Deloitte nói: “Từ trước đến nay chúng ta đã có quy định về kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. Nhưng thực ra, hiện nay, hầu hết báo cáo tài chính được công bố trên website của các công ty niêm yết hay sở giao dịch chứng khoán chưa đầy đủ”.

Bà Hà Thu Thanh đặt vấn đề: “Thế nào là minh bạch đủ”.

“Các công ty niêm yết thường có bản cáo bạch hay báo cáo thường niên, trong đó có rất nhiều thông tin phi tài chính. Những thông tin phi tài chính trình bày trên các báo cáo đó thực ra mới là lõi, là gốc của các số liệu tài chính. Thông tin tài chính đã được kiểm toán là thông tin của quá khứ, của 1 năm trước. Còn thông tin trên bản cáo bạch, trên báo cáo thường niên thì nó là hiện tại và có thể có cả tương lai”, Chủ tịch Deloitte nói.

Vì vậy, bà Thanh kiến nghị những thông tin trên bản cáo bạch/báo cáo thường niên cũng rất cần và nên được kiểm toán.

Theo bà Thanh: “Có như vậy, các nhà đầu tư mới có cái nhìn tổng thể và tin cậy hơn với doanh nghiệp”.

Bà Thanh cho rằng việc kiểm toán các thông tin trên bản cáo bạch/báo cáo thường niên không chỉ dành cho các công ty niêm yết mà nên áp dụng với cả các công ty đại chúng.

“Các công ty đại chúng nên được kiểm toán minh bạch các thông tin tài chính và phi tài chính trước khi tham gia thị trường, kể cả trên sàn UPCoM”, bà Thanh nhấn mạnh.

Bên cạnh việc kiểm toán các thông tin phi tài chính, bà Hà Thu Thanh còn đề xuất triển khai thí điểm và khuyến khích áp dụng các chuẩn mực quốc tế cho báo cáo tài chính (IFRS).

Bà Thanh giải thích: “Bởi ngôn ngữ trong báo cáo tài chính không phải là tiếng Việt hay tiếng Anh mà là chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Hiện nay có khoảng cách rất lớn giữa báo cáo tài chính của Việt Nam và chuẩn mực quốc tế. Nếu có dịch tiếng Anh rất tốt đi chăng nữa thì nhà đầu tư cũng không hiểu”.

“Nếu không áp dụng IFRS,  các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài sẽ rất quan ngại”, Chủ tịch Deloitte nhấn mạnh.

 

 

 

Tin mới lên