Tài chính

Chưa tổ chức ĐHCĐ thường niên, ROS bất ngờ triệu tập ĐHCĐ bất thường

(VNF) - Ngày 15/8 là ngày chốt danh sách để tham gia ĐHCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (HoSE: ROS).

Chưa tổ chức ĐHCĐ thường niên, ROS bất ngờ triệu tập ĐHCĐ bất thường

Chưa tổ chức ĐHCĐ thường niên, ROS bất ngờ triệu tập ĐHCĐ bất thường

FLC Faros vừa thông báo về việc triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2022. Nội dung cuộc họp là bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền. Ngày chốt danh sách để tham gia cuộc họp bất thường này là ngày 15/8 tới đây.

Được biết, FLC Faros triệu tập phiên họp bất thường này trong bổi cảnh công ty vẫn chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dù đã quá hạn chót vào ngày 30/6.

Giải trình về vấn đề này, FLC Faros cho biết báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty chưa được phát hành là do công ty chưa tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách các đơn vị được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận. Do vậy, công ty chưa chuẩn bị được đầy đủ tài liệu họp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo quy định.

FLC Faros cũng cam kết “ngay sau khi chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp trình ĐHĐCĐ xem xét, công ty sẽ triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 trong thời hạn sớm nhất”.

Câu chuyện về thiếu vắng đơn vị kiểm toán không chỉ xảy ra ở FLC Faros còn ở hai công ty khác trong “hệ sinh thái FLC” là Tập đoàn FLC và Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I. Trong đó FLC mới đây đã tìm được đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Về vấn đề nhân sự của FLC Faros, vào cuối tháng 4 vừa qua, công ty đã công bố loạt quyết định về vấn đề nhân sự.

Cụ thể, Tổng giám đốc FLC Faros Nguyễn Bình Phương được miễn nhiệm chức vụ hiện tại để thay thế vị trí Chủ tịch HĐQT của bà Hương Trần Kiều Dung. Cùng với đó, bà Phương cũng trở thành người đại diện theo pháp luật mới của FLC Faros.

FLC Faros cũng thay đổi chức danh đối với ông Lê Tuấn Hùng từ Phó tổng giám đốc thường trực thành Phó tổng giám đốc. Đồng thời, FLC Faros bổ nhiệm ông Trần Thế Anh làm Phó tổng giám đốc thường trực thay thế ông Hùng.

Tin mới lên