Tài chính

Chứng khoán kiến thiết Việt Nam xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết trên HoSE

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa thông báo ngừng xem xét hồ sơ niêm yết của Công ty Cổ phần chứng khoán kiến thiết Việt Nam (UPCoM: CSI).

Chứng khoán kiến thiết Việt Nam xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết trên HoSE

Chứng khoán kiến thiết Việt Nam xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết trên HoSE.

Trước đó, HoSE đã nhận được công văn số 153/2022/CV-CSI kèm theo nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ-HĐQT - CSI của Chứng khoán kiến thiết Việt Nam về việc xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu. Lý do xin rút hồ sơ là do công ty dự kiến thay đổi lộ trình kinh doanh.

Được biết ngày 16/3/2022, Chứng khoán kiến thiết Việt Nam đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký niêm yết mã cổ phiếu CSI trên HoSE nhưng đến nay chưa được chấp nhận.

HoSE cho biết sẽ ngừng việc xem xét hồ sơ niêm yết của Công ty Cổ phần chứng khoán kiến thiết Việt Nam. Trường hợp công ty nộp lại hồ sơ, HoSE thực hiện thẩm định lại từ đầu.

Chứng khoán kiến thiết Việt Nam tiền thân là Công ty Cổ phần chứng khoán Phượng Hoàng (PXS) được thành lập năm 2008.

Đến năm 2016, doanh nghiệp được đổi tên tành Công ty Cổ phần chứng khoán kiến thiết Việt Nam (CSI). Doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên giao dịch UPCoM vào năm 2019.

Doanh nghiệp cho biết là đơn vị số một có hệ thống sản phẩm nghiên cứu đầy đủ về thị trường chứng khoán Việt Nam bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung, đội ngũ nhân viên cũng có tỷ lệ sử dụng tiếng Trung cao nhất trong số các công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Tin mới lên