Đô thị

Chuyển mục đích sử dụng 156ha đất rừng để FLC làm sân golf ở Gia Lai: 'Không có chuyện phá rừng'

(VNF) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, khi thực hiện án sân golf Đak Đoa, nhà đầu tư phải giữ lại phần lớn diện tích rừng trồng thông, chỉ di thực những cây nằm trên đường golf hoặc các công trình xây dựng khác để trồng vào các vị trí phù hợp.

Chuyển mục đích sử dụng 156ha đất rừng để FLC làm sân golf ở Gia Lai: 'Không có chuyện phá rừng'

Công ty Cổ phần tập đoàn FLC làm chủ đầu tư dự án sân golf Đak Đoa. (Ảnh minh hoạ)

Tối 19/4, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đăng tải một số thông tin xung quanh việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa, Gia Lai.

Theo đó, ngày 1/4/2021, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) do Công ty Cổ phần tập đoàn FLC làm chủ đầu tư với quy mô 174,01ha, trong đó chuyển mục đích sử dụng 155,93ha rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ, quá trình thực hiện, hồ sơ dự án đầu tư dự án sân golf Đak Đoa được tỉnh Gia Lai thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ và báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa.

Quá trình này được cho là không phải “một sớm, một chiều” là xong và dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thẩm định, báo cáo lãnh đạo Chính phủ vào tháng 1/2020.

Trong quá trình hơn 1 năm xem xét dự án này, lãnh đạo Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan và địa phương rà soát, kiểm tra lại nhiều vấn đề như xác định rõ rừng thông thuộc loại rừng nào để xác định việc quản lý và chuyển mục đích sử dụng rừng, xử lý tài sản công (rừng thông), đánh giá các yêu cầu đối với nhà đầu tư, tình hình đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên quan đến dự án…

Đặc biệt, cuối năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu, đánh giá tác động, báo cáo Thủ tướng về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng làm ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái.

Sau đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường và làm việc với tỉnh Gia Lai và một số bộ liên quan về việc sử dụng đất của dự án sân golf Đak Đoa cũng như tổ chức Hội đồng thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng rừng với đa số phiếu tán thành việc trình Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Đặc biệt, y kiến các bộ, ngành đều ủng hộ việc triển khai dự án.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, quy định tại Điều 30 của Luật Đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sân golf, không phân biệt quy mô nguồn vốn, thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi đó, về trình tự thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, theo Nghị định 83/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất từ 50ha đến dưới 1.000ha.

"Sân golf Đak Đoa là 1 trong 89 sân golf được quy hoạch theo quyết định của Thủ tướng vào năm 2009 về việc phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020”, Cổng thông tin điện tử Chính phủ nêu rõ.

Cũng theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, dự án cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt nghị định của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf.

Theo đó, dự án sân golf sử dụng đất rừng sản xuất, không phải là rừng tự nhiên, phải đáp ứng điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp…

Một vấn đề mà nhiều người quan tâm là liệu dự án có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, có làm mất rừng, dù đây là rừng sản xuất, nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng (không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, mục tiêu dự án đề ra là phải giữ lại rừng thông để bảo vệ cảnh quan, môi trường, không được chặt hạ. Nhà đầu tư phải giữ lại phần lớn diện tích rừng trồng thông này, chỉ di thực những cây nằm trên đường golf hoặc các công trình xây dựng khác để trồng vào các vị trí phù hợp.

Khi thực hiện dự án, nhà đầu tư còn phải nộp số tiền đấu giá sử dụng đất, đồng thời thực hiện việc trả tiền để trồng rừng thay thế đối với diện tích thực hiện dự án. Có nghĩa là Gia Lai không mất rừng mà còn nhân đôi số rừng trồng lên.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trong văn bản ký phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ: "Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, việc đáp ứng quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và các pháp luật liên quan khác thuộc nhiệm vụ quản lý Nhà nước của mình".

UBND tỉnh Gia Lai được giao chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, việc ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa là thận trọng, chặt chẽ, đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, nhằm phát triển kinh tế - xã hội của Gia Lai.

Tin mới lên