Tài chính

Cổ đông nhà nước mua 164,7 triệu cổ phiếu phát hành thêm tại Vietnam Airlines

Cổ đông nhà nước sẽ bỏ ra khoảng 1.647,3 tỷ đồng để thực hiện mua 164,73 triệu cổ phiếu được quyền mua trong đợt Vietnam Airlines phát hành hơn 191 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ hồi đầu năm 2017.

Cổ đông nhà nước mua 164,7 triệu cổ phiếu phát hành thêm tại Vietnam Airlines

Hiện cổ phiếu của Vietnam Airlines - mã chứng khoán HVN đang được giao dịch với giá khoảng 35.000 đồng/cổ phần.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 2258/QĐ – BTC về việc xuất Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để cổ đông nhà nước mua cổ phần phát hành thêm tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines).

Tại Quyết định này, Bộ tưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) thực hiện các nghiệp vụ của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ) liên quan đến việc cổ đông nhà nước mua cổ phần khi Vietnam Airlines phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Cục Tài chính doanh nghiệp hạch toán tăng nguồn Quỹ số tiền 1.068,6 tỷ đồng tương ứng tăng số phải thu từ cổ phần hoá Vietnam Airlines (khoản tiền chênh lệch vốn nhà nước tăng lên do xử lý tài chính giai đoạn từ khi xác định giá trị doanh nghiệp đến khi chính thức bàn giao sang công ty cổ phần) số tiền 1.068,6 tỷ đồng (số tiền này không bao gồm khoản thu lãi chậm nộp về Quỹ) và đồng thời hạch toán giảm nguồn Quỹ số tiền 1.068,6 tỷ đồng tương ứng giảm số phải thu từ cổ phần hoá Vietnam Airlines để Bộ Giao thông vân tải mua cổ phần phát hành thêm tại Vietnam Airlines; số tiền này không bao gồm khoản thu lãi chậm nộp về Quỹ.

Cục Tài chính doanh nghiệp xuất bổ sung từ Quỹ số tiền là 578,67 tỷ đồng để Bộ Giao thông vận tải mua cổ phần phát hành thêm tại Vietnam Airlines. Đây cũng chính là số tiền thặng dư thu được từ đợt chào bán cổ phần khi cổ phần hoá Vietnam Airlines.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện các thủ tục để mua cổ phần phát hành thêm tại Vietnam Airlines và thực hiện các thủ tục tăng vốn nhà nước tại hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Cần phải nói thêm rằng Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietnam Airlines năm 2017 đã  thông qua việc phát hành hơn 191 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó cổ đông nhà nước được quyền mua 164,7 triệu cổ phần. Việc phát hành thực hiện theo phương thức chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15,57%.

Bản kê chi tiết phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán này cho thấy VietnamAirlines sẽ chi 1.875 tỷ đồng phát triển đội tàu bay trong giai đoạn đến năm 2019.

Xem thêm >> Tin chứng khoán 5/12: Lên sàn với định giá 1.400 tỷ đồng, Cienco4 có gì?

Tin mới lên