Tài chính

Con trai Chủ tịch Lê Thanh Thuấn muốn nâng sở hữu tại ASM lên 7,4%

(VNF) - Ông Lê Tuấn Anh, con trai ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HoSE:ASM) vừa có thông báo đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu ASM.

Con trai Chủ tịch Lê Thanh Thuấn muốn nâng sở hữu tại ASM lên 7,4%

Con trai ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HoSE:ASM) vừa có thông báo đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu ASM

Giao dịch được thực hiện từ ngày 14/1 đến 12/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Lê Tuấn Anh sẽ nâng sở hữu từ 7,92 triệu cổ phiếu (3,27% vốn) lên 17,92 triệu cổ phiếu (7,4% vốn) và trở thành cổ đông lớn của ASM.

Người có liên quan đến ông Lê Tuấn Anh là ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch ASM đang nắm giữ hơn 46,17 triệu cổ phiếu (19,31% vốn).

Trước đó, các cổ đông của ASM đã thông qua nghị quyết cho phép ông Lê Tuấn Anh và những người có liên quan tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Hiện tại, trong gia đình ông Thuấn, hai con gái của ông là bà Lê Thị Nguyệt Thu hiện nắm 5,33% vốn và bà Lê Thị Thiên Trang sở hữu 5,14% vốn ASM.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/1, thị giá của ASM ở mức 8.280 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, ông Tuấn Anh sẽ chi ra gần 83 tỷ đồng để sở hữu 10 triệu cổ phiếu ASM.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính được công bố, luỹ kế 9 tháng năm 2018, ASM đạt 5.149 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 3,5 lần cùng kỳ. Lãi gộp đạt 767 tỷ đồng, tăng mạnh so với 185 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2017. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 957 tỷ đồng, cao gấp 7,7 lần cùng kỳ, tương đương EPS đạt 3.956 đồng.

Trong cả năm 2018, ASM đặt mục tiêu doanh thu 9.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 890 tỷ đồng. 

Tin mới lên