Đô thị

Công ty Nam Tam Đảo được làm sân golf hơn 650 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc

(VNF) - Công ty Cổ phần Nam Tam Đảo vừa được Phó thủ tướng cho phép đầu tư dự án sân golf hơn 650 tỷ đồng tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Công ty Nam Tam Đảo được làm sân golf hơn 650 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc

Công ty Nam Tam Đảo được chấp thuận đầu tư sân golf hơn 650 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Thanh Lanh - Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, dự án do Công ty Cổ phần Nam Tam Đảo làm chủ đầu tư và được thực hiện tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, với diện tích khu đất khoảng 73 ha.

Dự án có vốn đầu tư khoảng 655,5 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu 200 tỷ đồng; vốn vay 455,546 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 49 năm, kể từ ngày 4/6/2014.

Tại quyết định, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, các pháp luật có liên quan khác và tiến độ đã cam kết (tiến độ thực hiện dự án, tiến độ huy động vốn).

Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc khai thác nguồn tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (nếu có) theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai dự án.

Đối với nhà đầu tư, Phó thủ tướng yêu cầu Công ty Nam Tam Đảo trong quá trình thực hiện dự án phải bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan khác.

Ngoài ra, Công ty Nam Tam Đảo phải bảo đảm thực hiện đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

Được biết, Công ty Cổ phần Nam Tam Đảo được thành lập ngày 16/11/2004, có địa chi tại Ban Quản lý dự án thôn Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mã số thuế của Công ty Nam Tam Đảo là 2500234289. Công ty có người đại diện theo pháp luật là ông Lê Xuân Trường. Lĩnh vực chính của công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tin mới lên