Tiêu điểm

Đà Nẵng sẽ giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp ảnh hưởng Covid-19

(VNF) - Thực hiện Nghị quyết 63/NQ-HĐND của HĐND, Đà Nẵng sẽ giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 đối với các doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu Công nghệ cao Đà Nẵng và các KCN trên địa bàn.

Đà Nẵng sẽ giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp ảnh hưởng Covid-19

Đà Nẵng sẽ giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp ảnh hưởng COVID-19.

UBND TP. Đà Nẵng vừa có công văn gửi Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Nghị quyết 63/NQ-HĐND của HĐND.

Theo đó, công văn này dựa trên Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của HĐND trong quy định hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các KCN trên địa bàn Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp đang hoạt động (không bao gồm doanh nghiệp ngừng hoạt động, đang làm thủ tục giải thể, phá sản...). 

Mức hỗ trợ là giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 đối với các doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu Công nghệ cao Đà Nẵng và các KCN trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Cùng theo văn bản này, việc hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc doanh nghiệp đã được hưởng các ưu đãi về tiền sử dụng hạ tầng chỉ được lựa chọn để hưởng chính sách hỗ trợ tốt nhất. 

Kinh phí hỗ trợ được bố trí trong dự toán chi ngân sách của địa phương. Riêng đối với doanh nghiệp tại KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu được chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng hỗ trợ 25% tiền sử dụng hạ tầng từ nguồn vốn của doanh nghiệp; phần 25% còn lại do ngân sách thành phố hỗ trợ.

Để thực hiện vấn đề này, UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Sau đó, các đơn vị này phải tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính sách này để UBND TP. Đà Nẵng báo cáo HĐND tại kỳ họp giữa năm 2022. Đồng thời, phối hợp BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND TP. Đà Nẵng cũng đề nghị Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng thực hiện việc hỗ trợ 25% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 đối với các doanh nghiệp tại KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu từ nguồn vốn của Công ty.

Tin mới lên