Tài chính

Đảo chiều ngoạn mục, Thủy điện miền Trung báo lãi 'khủng' 233 tỷ đồng

(VNF) - Kết thúc 6 tháng năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Thủy điện miền Trung đạt 233 tỷ đồng, trong khi đó, 6 tháng năm 2021 doanh nghiệp này ghi nhận thua lỗ 36 tỷ đồng.

Đảo chiều ngoạn mục, Thủy điện miền Trung báo lãi 'khủng' 233 tỷ đồng

Đảo chiều ngoạn mục, Thủy điện miền Trung báo lãi 'khủng' 233 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (viết tắt là EVNCPH; HoSE: CHP) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022. Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp này đạt 493 tỷ đồng, tăng 154% so với 6 tháng năm 2021.

Do doanh thu thuần tăng mạnh, lợi nhuận thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Thủy điện miền Trung đạt 298 tỷ đồng, tăng gần 728% so với cùng kỳ năm ngoái.

Qua đó, kết thúc 6 tháng năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Thủy điện miền Trung đạt 233 tỷ đồng, trong khi đó, 6 tháng năm 2021 doanh nghiệp này ghi nhận thua lỗ 36 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thủy điện miền Trung ghi nhận sự tăng ở khoản mục Tiền và các khoản tương đương tiền từ 91 tỷ đồng từ hồi đầu năm lên 128 tỷ đồng (tăng 40,6% so với hồi đầu năm). Trái lại, hàng tồn kho trong 6 tháng ghi nhận sự suy giảm 35,8%, đạt 190 tỷ đồng. 

Kết thúc 6 tháng năm 2022, tổng nguồn vốn của Thủy điện miền Trung là 3.134 tỷ đồng. Nợ phải trả là 1.247 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu là 1.886 tỷ đồng.

Tin mới lên