Tài chính

Đà Nẵng: Các doanh nghiệp niêm yết kinh doanh ra sao trong quý II/2022?

(VNF) - Hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ nặng hoặc dính nợ xấu là tình trạng mà một số niêm yết ở Đà Nẵng gặp phải.

Đà Nẵng: Các doanh nghiệp niêm yết kinh doanh ra sao trong quý II/2022?

Ảnh minh họa. Ảnh: Nhuệ Lộc

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (HNX: CDN)

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (HNX: CDN), doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp này trong quý II/2022 đạt 276 tỷ đồng, giảm 2,47% so với cùng kỳ năm trước. 

Qua đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 100,78 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với quý II/2021. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 81 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ. 

Kết thúc quý II/2022, Cảng Đà Nẵng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 82 tỷ đồng (tăng 5,1% so với quý II/2021) và sau thuế đạt gần 67 tỷ đồng (tăng 6,4% so với quý II/2021).

Lũy kế 6 tháng năm 2022, Cảng Đà Nẵng ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế đạt 162 tỷ đồng, tăng 6,5% so với lũy kế 6 tháng năm 2021. Từ đó, lợi nhuận sau thuế đạt 131 tỷ đồng, tăng 7,3%.

Đến quý II/2022, tổng tài sản của Cảng Đà Nẵng đạt 1.943 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 924 tỷ đồng, tăng 14,6% so với hồi đầu năm.

Đáng chú ý, Cảng Đà Nẵng còn dính phải những khách hàng thuộc nhóm nợ xấu khó đòi nhiều năm nay như Công ty Cổ phần thép Dana - Úc trên 3 năm với 2,3 tỷ đồng; hay Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải hàng hải Thiên ý gần 800 triệu đồng với thời hạn từ 2-3 năm.

Riêng vốn chủ sở hữu trong quý II/2022, Cảng Đà Nẵng đạt 1.441 tỷ đồng, giảm 2,5% so với đầu năm.

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC)

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) vừa có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2022. Qua đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.147 tỷ đồng giảm 4,7% so với quý II/2021.

Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của DRC đạt 204 tỷ đồng, giảm 9,73% so với quý II/2021. Qua đó, biên lợi gộp của DRC trong quý II/2022 từ 0,18% giảm xuống còn 0,17%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của DRC ghi nhận 103 tỷ đồng, giảm 22,55% so với quý II/2022, dù đã được doanh thu hoạt động tài chính bù trở lại (tăng 88,88% so với quý II/2022). Nguyên nhân cho sự giảm mạnh này là do các chi phí tăng so với quý II/2021. Cụ thể, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 33%; chi phí bán hàng tăng 6,66%; chi phí tài chính tăng 41,66%.

Kết thúc quý II/2022, lợi nhuận trước thuế đạt 104,65 tỷ đồng, giảm 21,21% so với quý II/2021. Trừ chi phí thuế, lợi nhuận sau thuế của DRC đạt gần 84 tỷ đồng, giảm 21,69% so với quý II/2021.

Lũy kế 6 tháng năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 186 tỷ đồng, giảm 12,26% so với năm 2021. Từ đó, lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ đồng, giảm 11,83% so với quý II/2021.

Tính đến ngày 30/6, tài sản ngắn hạn của DRC đạt 2.397 tỷ đồng, tăng 13,38% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 232 tỷ đồng, tăng 11,53% so với đầu năm. Chi phí mà khách hàng chưa trả chiếm 202 tỷ đồng, tăng 4,66% so với hồi đầu năm.

Bên cạnh đó, DRC còn dính phải các đối tác thuộc diện nợ xấu với tổng số tiền là 1,7 tỷ đồng. Các doanh nghiệp thuộc diện nợ xấu là: Công ty Cổ phần ĐTĐL & DVTH Nam Định; Công ty Cổ phần Sông Đà 12; Công ty TNHH MTV TM và DV Nguyễn Như Đang; Công ty TNHH MTV DV Hoàng Trinh NT; chi nhánh Công ty TNHH Nam Tiến tại Đà Nẵng.

Đáng chú ý, tồn kho của DRC tăng 16% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 228,6 tỷ đồng lên 1.657,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 11,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 24,5 tỷ đồng lên 232,6 tỷ đồng. 

Nợ ngắn hạn của DRC tăng mạnh từ 572 tỷ đồng hồi đầu năm lên 790 tỷ đồng (tăng 38,11%), chỉ sau 6 tháng đầu năm 2022.

Công ty Cổ phần đầu tư Nhà Đà Nẵng (NDN)

Theo báo cáo tài chính quý II/2022, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần đầu tư Nhà Đà Nẵng (NDN) đạt 1,123 tỷ đồng, giảm 99,45% so với quý II/2021.

Doanh thu giảm đã kéo lợi nhuận thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng giảm mạnh còn 679 triệu đồng. Trong khi đó, quý II/2021, lợi nhuận thuần của Nhà Đà Nẵng là 70 tỷ đồng.

Do chi phí tài chính tăng mạnh đột biến 128 tỷ đồng (tăng 1.063% so với quý II/2021), lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bị lỗ 119 tỷ đồng. Đồng thời, doanh khu khác cũng ghi nhận lỗ 18 triệu đồng.

Chính vì lỗ nặng từ hoạt động kinh doanh, quý II/2022, Công ty lỗ sau thuế 114 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Nhà Đà Nẵng lỗ 90,8 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, lợi nhuận sau thuế đã làm cho vốn chủ sở hữu giảm mạnh xuống còn 829 tỷ đồng, giảm 22,01% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả của Nhà Đà Nẵng là 568 tỷ đồng. 

Theo giải trình của Nhà Đà Nẵng, nợ phải trả của Nhà Đà Nẵng tập trung chủ yếu vào khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn. Cụ thể, đây là khoản tiền mà các đối tác Nhà Đà Nẵng tại dự án Monarchy đặt cọc từ trước đó.

Tin mới lên