Tài chính

Đất Xanh đặt kế hoạch lãi ròng 1.350 tỷ đồng năm 2021

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 với kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Đất Xanh đặt kế hoạch lãi ròng 1.350 tỷ đồng năm 2021

Đất Xanh (DXG) đặt kế hoạch lãi ròng 1.350 tỷ đồng, đề xuất không chia cổ tức năm 2020

Năm 2021, Đất Xanh dự kiến doanh thu thuần hợp nhất đạt 9.000 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến đạt 1.350 tỷ đồng.

Phía Đất Xanh cho biết công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm và phát triển quỹ đất, đồng thời đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng và hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Đất Xanh trình ĐHCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ, không chi thưởng cho HĐQT, ban điều hành và không chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 như kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân là do kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm vừa qua không đạt được kỳ vọng dưới những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

HĐQT Đất Xanh đề xuất mức cổ tức cho năm 2021 là 20%, tương tự kế hoạch đề ra cho năm 2020. Theo đó, căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021, HĐQT sẽ quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt nhưng không quá 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Một nội dung quan trọng mà Đất Xanh trình đại hội xem xét là phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Theo kế hoạch mà HĐQT đề xuất, Đất Xanh dự kiến phát hành 7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) làm cổ phiếu thưởng và phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính.

Trong đó, 200 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiếu là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt phát hành riêng lẻ này sẽ được sử dụng cho việc phát triển, mở rộng quỹ đất và bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động cho Đất Xanh.

Báo cáo về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua, Đất Xanh cho biết tổng số tiền thu được là 370 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để phát triển các dự án đô thị khu vực lân cận TP. HCM, đầu tư phát triển xây dựng hạ tầng dự án Gem Sky World và bổ sung, tăng quy mô vốn hoạt động cho Đất Xanh.

12 nhà đầu tư tham gia đợt phát hành này bao gồm 7 tổ chức trong nước, 4 cá nhân trong nước và 1 tổ chức nước ngoài. Lô trái phiếu này có lãi suất cố định là 12%/năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 18/3/2023.  

Được biết, Đất Xanh mới đây đã thông qua chủ trương mua 150 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Hội An Invest trong đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn của công ty này. Tổng giá trị đầu tư (theo mệnh giá) là 1.500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý I/2021 của Đất Xanh đạt hơn 2.953 tỷ đồng, cao gấp 4,9 lần cùng kỳ năm 2020. Trừ đi giá vốn và các loại chi phí, Đất Xanh báo lãi sau thuế quý I đạt gần 712 tỷ đồng, cao gấp gần 7,6 lần lợi nhuận quý I/2020. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 531 tỷ đồng.

Tin mới lên