Tài chính

Đấu giá 371 triệu quyền mua cổ phiếu Vietnam Airlines, Bộ GTVT dự thu hơn 2.200 tỷ

(VNF) – Bộ GTVT đưa ra mức giá khởi điểm là 6.026 đồng/quyền mua. Cứ 100 quyền mua được mua 15,5753 cổ phiếu phát hành thêm của Vietnam Airlines với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng khoảng 1/5 thị giá.

Đấu giá 371 triệu quyền mua cổ phiếu Vietnam Airlines, Bộ GTVT dự thu hơn 2.200 tỷ

Bộ GTVT dự thu hơn 2.200 tỷ đồng từ việc đấu giá 371,5 triệu quyền mua cổ phiếu Vietnam Airlines

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố thông tin về việc đấu giá 371,5 triệu quyền mua cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines thuộc sở hữu của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

Cụ thể, số lượng chứng khoán chào bán là 371,5 triệu quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Vietnam Airlines. Cứ 100 quyền mua được mua 15,5753 cổ phiếu phát hành thêm của Vietnam Airlines với giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Vietnam Airlines.

Giá khởi điểm cho mỗi quyền mua là 6.026 đồng. Như vậy, nếu bán thành công toàn bộ 371,5 triệu quyền mua, Bộ GTVT sẽ thu về ít nhất 2.238 tỷ đồng.

Hiện mỗi cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines đang được giao dịch quanh mức 48.000 đồng.

Hồi tháng 5/2017, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã cho phép Bộ GTVT, với tư cách là cổ đông Nhà nước, được sử dụng toàn bộ số tiền chênh lệch khi xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm Vietnam Airlines chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần là 1.068,628 tỷ đồng, để thực hiện quyền mua 106,8628 triệu cổ phần và thực hiện thủ tục đấu giá quyền mua 57,867 triệu cổ phần (tương ứng với 371,5 triệu quyền mua) khi Vietnam Airlines phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ.

Tháng 7/2017, đại hội cổ đông thường niên của VietnamAirlines đã thông qua việc phát hành hơn 191 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Việc phát hành thực hiện theo phương thức chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15,57%.

Việc phát hành dự kiến hoàn tất vào quý IV/2017 hoặc một thời điểm khác theo quyết định của HĐQT được ĐHCĐ ủy quyền thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, VietnamAirlines vẫn chưa thực hiện việc tăng vốn này.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2017 của Vietnam Airlines, tổng công ty này đạt doanh thu thuần 82.950 tỷ đồng năm qua, tăng 18,4% so với năm 2016. Tuy nhiên do giá vốn tăng mạnh hơn (22%) nên lợi nhuận gộp giảm nhẹ 1,6%, xuống còn 10.672 tỷ đồng.

Về chi phí, năm 2017, Vietnam Airlines ghi nhận 1.558 tỷ đồng chi phí lãi vay, tăng 14%; 4.874 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng 9,4%; 2.323 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 3,5%.

Mặc dù lợi nhuận gộp giảm, chi phí gia tăng nhưng kết thúc năm 2017, lợi nhuận trước thuế của Vietnam Airlines vẫn tăng 21% so với năm 2016, đạt 3.154 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong năm, tổng công ty này ghi nhận tới 771 tỷ đồng thu nhập từ nhượng bán quyền mua máy bay, gấp 10 lần năm 2016.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của Vietnam Airlines ở mức 88.550 tỷ đồng, giảm 8,2% so với hồi đầu năm, tập trung chủ yếu ở tài sản cố định với 55.086 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn với 9.608 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền với 7.540 tỷ đồng.

Tin mới lên