Tài chính

Đầu tư LDG: Sụt giảm kéo dài, quý II chỉ lãi sau thuế 715 triệu đồng

(VNF) - Đây là quý thứ ba liên tiếp Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) báo lãi sau thuế chưa đến 1 tỷ đồng, trong khi kế hoạch lợi nhuận cả năm ban lãnh đạo đặt ra là là hơn 300 tỷ đồng.

Đầu tư LDG: Sụt giảm kéo dài, quý II chỉ lãi sau thuế 715 triệu đồng

Đầu tư LDG: Sụt giảm kéo dài, quý II chỉ lãi sau thuế 715 triệu đồng

Doanh thu thuần quý II của LDG đạt hơn 90 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm 2020. Trừ đi hơn 44 tỷ đồng giá vốn, công ty đạt lợi nhuận gộp 45,8 tỷ đồng, sụt giảm ở mức 52%.

Hoạt động tài chính tiếp tục ghi nhận lỗ gần 8,5 tỷ đồng. Trong khi chi phí bán hàng giảm mạnh hơn 93% về 4,4 tỷ đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 60% lên 31 tỷ đồng.

LDG báo lãi sau thuế quý II vỏn vẹn 715 triệu đồng, giảm gần 29% cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, đây là quý thứ 3 liên tiếp công ty này ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế chưa đến 1 tỷ đồng. Cụ thể, quý IV/2020, LDG báo lãi sau thuế 337 triệu đồng, quý I/2020 là 308 triệu đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của LDG lần lượt đạt 127 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng, tương đương giảm 72% và giảm gần 57% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, ban lãnh đạo LDG kỳ vọng doanh thu đạt 1.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng, mặc dù chỉ tăng 13% về doanh thu, tuy nhiên lợi nhuận ước đạt gấp 23 lần so với thực hiện năm trước.

Sau 2 quý đầu năm, kết quả mà LDG đạt được còn cách quá xa so với kỳ vọng của ban lãnh đạo công ty. Kế hoạch về doanh thu mới chỉ hoàn thành 8% và kế hoạch về lợi nhuận hoàn thành chưa đến 1%.

Tổng tài sản của LDG tính đến cuối quý II tăng 17,6% so với thời điểm đầu năm, đạt giá trị hơn 6.506 tỷ đồng. Trong đó, phần tăng thêm chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn, lần lượt đạt 3.138 tỷ đồng và 1.229 tỷ đồng.

Hàng tồn kho vẫn duy trì ở mức trên 1.090 tỷ đồng, tập trung tại các dự án như khu ân cư dịch vụ Giang Điền (khu A), khu dân cư Tân Thịnh, khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái Thác Giang Điền (khu C)…

Tổng nợ phải trả của LDG tăng mạnh ở mức 40% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 3.401 tỷ đồng. Trong đó, LDG đã tăng nợ vay dài hạn từ hơn 552 triệu đồng ở thời điểm đầu năm lên hơn 310 tỷ đồng ở thời điểm cuối quý II. Tổng nợ vay ngắn hạn của dài hạn của LDG là hơn 938 tỷ đồng.

Đáng chú ý, song song với việc kết quả kinh doanh kém sắc khi lợi nhuận ghi nhận lẹt đẹt liên tiếp 3 quý, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của LDG trong 6 tháng đầu năm 2021 âm hơn 416 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt giá trị dương hơn 58 tỷ đồng. 

Cổ phiếu LDG đóng cửa phiên 20/7 ở mức giá 5.790 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 1.300 tỷ đồng.

Tin mới lên