Diễn đàn VNF

Cần chính sách về cảng hàng không thế hệ mới

Cần chính sách về cảng hàng không thế hệ mới

(VNF) - Vốn đầu tư vào hạ tầng hàng không rất lớn, ước tính đến 2030, Việt Nam cần hơn 400 ngàn tỷ đồng để phát triển các cảng hàng không mới và nâng cấp các cảng hàng không hiện hữu. Dù nguồn vốn này do nhà nước bố trí đầu tư hay xã hội hóa thì quốc gia vẫn phải tốn khoản đầu tư rất lớn.