Tài chính

Động Lực bổ nhiệm Deloitte Vietnam làm nhà tư vấn chiến lược giai đoạn 2021-2025

(VNF) - Deloitte Việt Nam được bổ nhiệm là đơn vị tư vấn thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ Công ty Cổ phần Động Lực xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển trong giai đoạn 2021-2025.

Động Lực bổ nhiệm Deloitte Vietnam làm nhà tư vấn chiến lược giai đoạn 2021-2025

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Động Lực và Deloitte Việt Nam

Phía Deloitte Việt Nam cho biết, đại dịch Covid-19 đã đặt ra bài toán cho Công ty Động Lực về nhu cầu cần có chiến lược phát triển bền vững, không chỉ để hoàn thành mục tiêu dài hạn, mà còn thích ứng với môi trường kinh doanh nhiều gián đoạn và tiềm ẩn những khủng hoảng.

Được biết, Công ty Động Lực hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và xuất nhập khẩu trang thiết bị thể dục thể thao, trang thiết bị chăm sóc sức khỏe, sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục, tư vấn công trình thể dục thể thao.

Lãnh đạo Động Lực cho hay họ muốn "tập trung xây dựng và triển khai chiến lược phát triển mạnh giai đoạn 2021-2025". Là một doanh nghiệp tư nhân có yếu tố gia đình, sau 30 năm phát triển, Động Lực bắt đầu xem xét đến lập kế hoạch chuyển giao cho thế hệ kế nghiệp. 

Ông Bùi Tuấn Minh, Phó tổng giám đốc phụ trách Khối Doanh nghiệp Tư nhân (Deloitte Private) chia sẻ: “Chúng tôi cam kết hỗ trợ Động Lực phát triển bền vững và lên kế hoạch chuyển giao thế hệ trong vòng năm năm tới”.

Theo biên bản thỏa thuận hợp tác, các chuyên gia của Deloitte Việt Nam, cụ thể là Khối Doanh nghiệp Tư nhân (Deloitte Private), sẽ thực hiện các công việc tư vấn trên ba lĩnh vực là xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021-2025; đào tạo, coaching để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tư vấn lộ trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo; tư vấn và hỗ trợ Động Lực trong suốt quá trình tham gia chương trình Doanh nghiệp được quản trị tốt nhất do Deloitte Việt Nam triển khai trong năm 2021. 

Đây là sự hợp tác chiến lược giữa 2 doanh nhân sao đỏ, đại diện cho 2 doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trên 30 năm tại thị trường Việt Nam. Sự hợp tác này còn thể hiện cho sự gắn kết của cá doanh nghiệp trong thời điểm nhiều biến động, thúc đẩy liên minh, tăng cường gắn kết để cùng “vượt sóng” và phát triển.

 

Tin mới lên