Học thuật

Dòng tiền là gì? Các cách cải thiện dòng tiền

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Dòng tiền (cash flow) là gì? Các cách cải thiện dòng tiền.

Dòng tiền là gì? Các cách cải thiện dòng tiền

Dòng tiền, dòng tiền mặt hay các khoản tiền mặt (cash flow) thường được dùng theo hai nghĩa.

Dòng tiền là gì?

Dòng tiềndòng tiền mặt hay các khoản tiền mặt (cash flow) thường được dùng theo hai nghĩa.

Nghĩa rộng thường được dùng trong phân tích tài chính, đó là những thay đổi của tài khoản tiền mặt diễn ra trong thời kỳ kế toán. Bản kết toán dòng tiền mặt nằm trong báo cáo hàng năm của các công ty. Nó phân tích tất cả những thay đổi ảnh hưởng tới tiền mặt sử dụng trong kinh doanh, đầu tư và hoạt động tài chính. Ví dụ, lợi nhuận ròng thu được từ kinh doanh làm tăng dòng tiền mặt, việc mua một ngôi nhà làm giảm dòng tiền mặt, trong khi việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu làm tăng dòng tiền mặt. Khi lượng tiền mặt thu được lớn hơn lượng tiền mặt chi ra, người ta gọi đó là dòng tiền mặt dương, còn khi lượng tiền mặt thu được nhỏ hơn lượng tiền mặt chi ra, người ta gọi đó là dòng tiền mặt âm. Các công ty có tổng tài sản lớn hơn tổng các khoản nợ vẫn có thể bị phá sản vì họ không tạo ra đủ tiền mặt để đáp ứng các khoản nợ lưu động.

Theo nghĩa hẹp, thường dùng trong phân tích đầu tư, đó là lợi nhuận, hay thu nhập ròng, cộng với lượng tiền trích vào quỹ khấu hao. Đây chính là nguồn vốn nội bộ dàn hạn mà doanh nghiệp có thể sử dụng vào mục đích đầu tư. Người mua cổ phần quan tâm tới dòng tiền mặt từ kinh doanh vì nó ảnh hưởng tới khả năng thanh toán cổ tức của doanh nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các cách cải thiện dòng tiền

1. Giảm thiểu chi phí thu mua hàng hóa

Giảm chi phí thu mua hàng hóa sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện tình hình dòng tiền. Điều này được đảm bảo thông qua việc cải thiện giá/giá trị trung bình trên mỗi lần bán hàng ở cách thứ nhất vừa nêu ra ở trên. Thêm vào đó, bạn có thể giảm chi phí thực tế của hàng hóa bằng cách chuyển đổi nhà cung cấp hoặc đạt được những thỏa thuận tốt hơn từ nhà cung cấp. 

2. Gia tăng doanh số bán hàng

Giảm giá là cách tốt nhất để gia tăng doanh số bán hàng nhưng các chủ doanh nghiệp thường ngại đưa ra các mứa giảm giá cao. Giảm 15% có vẻ là một vấn đề lớn đối với doanh nghiệp nhưng vẫn chưa đủ để khích lệ người tiêu dùng. Giảm 25% sẽ thích hợp hơn. Đừng bao giờ giảm giá đối với tất cả các mặt hàng, chỉ nên giảm giá đối với các mặt hàng phổ biến vì điều này sẽ làm tăng doanh số bán hàng của bạn. Bạn cũng có thể áp dụng biện pháp này đối với các sản phẩm là dịch vụ.

3.Tăng cường các hình thức thanh toán

Lĩnh vực này khác biệt ở chỗ, doanh nghiệp thực sự cần tăng con số này. Chìa khóa là chi trả chậm hơn cho nhà cung cấp trong khi vẫn giữ được các điều khoản thương mại đã thỏa thuận với họ. Việc tăng cường lưu giữ tiền mặt của nhà cung cấp sẽ khiến khoản tiền này ở lại với doanh nghiệp của bạn lâu hơn. Tuy nhiên, ở đây có sự đánh đổi. Tiền cần phải được đưa vào sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chứ KHÔNG dùng để mua các vật dụng không tạo ra lợi nhuận. Vì thế, ý tưởng này nhằm tăng số ngày thanh toán trung bình so với định vị hiện tại của bạn. Bạn cũng cần tận dụng lợi ích 55 ngày không tính phí của thẻ tín dụng nhưng cần hoàn trả đầy đủ vào ngày thứ 50 và thẻ này chỉ dùng thanh toán cho chủ nợ.

4.Kiểm soát hàng tồn kho

Vấn đề quan trọng là giảm số ngày trung bình kho hàng của bạn bị đóng băng không thể chứa thêm bất kỳ hàng hóa nào. Hãy nhanh chóng đẩy những mặt hàng tồn kho bán chậm, nhập những mặt hàng bán chạy và nhận ký gửi hàng hóa. Xây dựng hệ thống kho dự phòng, đẩy mạnh việc tiêu thụ những mặt hàng bán chậm (có thể giảm giá) và thay thế bằng những mặt hàng bán chạy hơn. Ý tưởng này nhằm làm giảm tối thiểu số ngày trung bình kho bị đóng băng so với khoảng thời gian định sẵn. 

5. Tăng cường thu hồi nợ

Bạn cần kiểm tra lại những khoản nợ cần phải thu, những người vay nợ và những khoản tiền mà khách hàng còn nợ của bạn. Những cách để cải thiện lĩnh vực này là thu nợ nhanh chóng, nhận tiền gửi, thiết lập quy trình chi trả, thu tiền thanh toán ngay khi giao hàng. Bản báo cáo tài chính định kỳ của doanh nghiệp sẽ nói cho bạn biết số ngày trung bình của các khoản nợ phải thu. Ý tưởng này nhằm rút ngắn thời hạn thu hồi các khoản nợ so với thời hạn định sẵn.

6. Tăng giá thành sản phẩm

Đây sẽ là phương sách cuối cùng dành cho các doanh nghiệp bởi vì tăng giá thành sản phẩm có thể sẽ làm giảm số lượng khách hàng hiện tại. Tuy nhiên, nếu giá thành mà bạn cung cấp quá thấp thì việc tăng giá là điều nên thực hiện. Nhưng hãy nhớ, mỗi lần chỉ nên tăng một ít và tăng đều đặn trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện được dòng tiền mặt đồng thời cũng sẽ không khiến người tiêu dùng cảm thấy ái ngại về giá cả.

Tin mới lên