Tài chính

Dư nợ của Chính phủ là hơn 2 triệu tỷ đồng

(VNF) - Bộ Tài chính vừa chính thức ban hành Bản tin nợ công số 5. Theo đó, năm 2015 dư nợ của Chính phủ là hơn 2 triệu tỷ đồng.

Dư nợ của Chính phủ là hơn 2 triệu tỷ đồng

Dư nợ của Chính phủ là hơn 2 triệu tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Bản tin nợ công cho thấy, năm 2015 dư nợ của Chính phủ là hơn 94 tỷ USD, tương đương hơn 2 triệu tỷ đồng. Trong đó nợ nước ngoài là 39,6 tỷ USD, nợ trong nước là hơn 54 tỷ USD.

Con số nợ vay năm 2015 cao hơn nhiều năm 2011. Năm 2011 dư nợ vay là hơn 52 tỷ USD (tương đương hơn 1 triệu tỷ đồng).

Cũng trong năm 2015, Chính phủ đã trả được hơn 13,3 tỷ USD, tương đương hơn 288 nghìn tỷ đồng, chủ yếu là trả nợ vay trong nước.

Như vậy, nợ công năm 2015 chiếm 61% GDP. Trong khi đó nợ công năm 2011 mới chỉ là 54,9% GDP.

Trong đó, nợ nước ngoài chiếm 42% GDP. Nợ Chính phủ so với GDP năm 2015 là 49,2%.

Năm 2015 nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ so với thu ngân sách là 14,9% GDP, trong khi năm 2011 là 15,6% GDP.

Số liệu từ Bản tin nợ công cho thấy khuynh hướng tăng cường vay nợ trong nước những năm gần đây, hạn chế vay nước ngoài. Từ năm 2013 trở về trước, vay nợ nước ngoài luôn cao hơn vay nợ trong nước. Nhưng từ 2014 đến nay có sự thay đổi rõ rệt, nợ vay trong nước tăng lên nhanh chóng. Từ mức chỉ vay trong nước 20 tỷ USD vào năm 2011 thì con số này đã tăng lên gấp đôi, với hơn 54 tỷ USD nợ được vay trong nước.

Tỷ lệ nợ vay nước ngoài theo đó cũng giảm dần dù số lượng tuyệt đối vẫn tăng nhẹ. Nếu như nợ vay trong nước năm 2015 tăng gấp hơn 2 lần năm 2011, thì nợ vay nước ngoài chỉ tăng từ con số 32 tỷ USD của năm 2011 lên hơn 39 tỷ USD của năm 2015.

Bản tin nợ công cũng đề cập đến số liệu liên quan đến vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh trong giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, năm 2015 nợ được Chính phủ bảo lãnh là hơn 20 tỷ USD, tương đương trên 455 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2011 con số này mới chỉ là 13 tỷ USD. Nợ được Chính phủ bảo lãnh phần lớn là vay nước ngoài với hơn 11,3 tỷ USD, còn lại là vay trong nước.

Năm 2015 cũng đã thanh toán hơn 5,4 tỷ USD để trả nợ được Chính phủ bảo lãnh.

Tin mới lên