Tài chính

Dược Hậu Giang muốn tăng tỷ lệ cổ tức năm 2020 lên 40%

(VNF) - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 để trình ĐHCĐ thường niên.

Dược Hậu Giang muốn tăng tỷ lệ cổ tức năm 2020 lên 40%

Dược Hậu Giang muốn tăng tỷ lệ cổ tức năm 2020 lên 40%

Theo đó, HĐQT Dược Hậu Giang đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 đạt 3.970 tỷ đồng, tăng 6% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng thu về 821 tỷ đồng, tương đương mức lợi nhuận trước thuế thu về trong năm 2020.

Ngoài ra, ban lãnh đạo công ty này đề xuất nâng tỷ lệ cổ tức năm 2020 từ 30% theo kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua lên 40%.

Với hơn 130 triệu cổ phiếu DHG đang lưu hành trên thị trường, nếu Dược Hậu Giang tiến hành chia cổ tức cho các cổ bằng tiền mặt thì số tiền phải chi ra theo kế hoạch là khoảng 392 tỷ đồng, số tiền phải chi theo đề xuất của HĐQT là 522 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế năm 2020, trong khi doanh thu giảm nhẹ gần 4% xuống 3.755 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng trưởng 15% so với năm trước lên 821 tỷ đồng. EPS tăng từ 4.668 đồng lên 5.443 đồng.

Với kết quả này, DHG đã hoàn thành 97% kế hoạch về doanh thu và vượt 14% mục tiêu lợi nhuận năm 2020.

Phía DHG cho biết nhờ tập trung bán các sản phẩm chiến lược và chủ lực, đồng thời triển khai tốt dự án tăng năng suất, hiệu quả sản xuất giúp tiết giảm các chi phí vận hành, công ty đã đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của DHG tăng 7% lên 4.447 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.147 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 850 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; tồn kho đạt 826 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản.

DHG đóng cửa phiên 9/3 ở mức giá 98.600 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 12.800 tỷ đồng.

Tin mới lên