Tài chính

Đường Quảng Ngãi (QNS): Lợi nhuận bán niên tăng 19%, đạt hơn 521 tỷ đồng

(VNF) - Mảng sữa đậu nành và nước khoáng hoạt động kém hiệu quả so với cùng kỳ, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu ở mảng đường mía.

Đường Quảng Ngãi (QNS): Lợi nhuận bán niên tăng 19%, đạt hơn 521 tỷ đồng

Đường Quảng Ngãi (QNS): Lợi nhuận bán niên tăng 19%, đạt hơn 521 tỷ đồng

Đường Quảng Ngãi đạt hơn 2.030 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý II/2021, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Biên lãi gộp co nhẹ hơn 1 điểm phần trăm về 32,16%. Lợi nhuận gộp quý II của công ty đạt hơn 653 tỷ đồng, tăng 7% so với quý II/2020.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đi ngang trong khi chi phí tài chính giảm hơn 19%, làm lợi nhuận từ hoạt động này tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 14 tỷ đồng.

Khấu trừ đi các loại chi phí, Đường Quảng Ngãi báo lãi sau thuế quý II đạt hơn 360 tỷ đồng, tăng 12,6% so với quý II/2020.

Theo giải trình của công ty, ban lãnh đạo cho biết trong kỳ vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam vẫn có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam và tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hiệu quả hoạt động kinh doanh mảng sữa đậu nành, nước khoáng,… giảm so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, hiệu quả của mảng đường lại tăng nhờ dây chuyền sản xuất sản phẩm hoạt động ổn định, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm, là nguyên chủ yếu giúp lợi nhuận của Đường Quảng Ngãi tăng trưởng so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Đường Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.670 tỷ đồng và 521 tỷ đồng, tương đương tăng gần 13% và 19% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Đường Quảng Ngãi đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu mục tiêu là 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 913 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 57% kế hoạch về lợi nhuận.

Tổng tài sản của Đường Quảng Ngãi tính đến cuối quý II đạt hơn 9.306 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 34% lên 566 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt đạt giá trị 2.727 tỷ đồng và 1.014 tỷ đồng, tương đương tăng 3% và tăng 20% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của Đường Quảng Ngãi ghi nhận hơn 2.793 tỷ đồng tính đến cuối quý II. Trong đó nợ vay chiếm hơn 65%, đạt 1.823 tỷ đồng và toàn bộ là vay ngắn hạn ngân hàng.

Tin mới lên